Month: sausio 2021

ANIMACIJOS KŪRYBOS KLASĖ

Klasės vadovė: mokytoja  Katsiaryna Ahryzka

Kontaktai: 8 670 73229

Užsiėmimai vyks: Vilties g. 16

K. Ahryzka yra įgijusi aukštajį išsilavinimą Vitebsko valstybiniame P. N. Mašerovo universitete (2009 m.). Kūrybos namuose dirba nuo 2015 m. Mokytoja nuoširdžiai bendrauja su ugdytiniais, visada šypsosi, pasirengusi išklausyti ir pasikalbėti. Nuolat konsultuojasi ir ieško naujovių, turi daug įdomių idėjų, aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, konkursuose. 


Mokiniai įsisavina animacijos teorines ir praktines žinias: animacijos meno pagrindus, koncepciją ir jo sudedamąsias dalis.


Ką svarbu žinoti prieš sudarant sutartį?

 • Sudarant sutartį būtina pateikti sutartį sudarančio tėvo (ar globėjo) asmens dokumentus ir vaiko gimimo liudijimą – sutartis be asmens dokumentų nesudaroma.
 • Sutartis galioja iki š.m. rugpjūčio 31 d., jei norėsite sutartį nutraukti anksčiau, būtina pateikti raštišką prašymą informaciniame centre (pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 9.30 iki 17.30 val.).
 • Mokestis mokamas visus mokslo metus (nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 23 d.) už kiekvieną einamąjį mėnesį iki 15 d.
 • Už paslaugas mokama vienu pavedimu neatsižvelgiant, kiek būrelių lanko vaikas (-ai). Atliekant pavedimą grafoje mokėjimo paskirtis būtina nurodyti vaiko vardą,  pavardę ir būrelio (ar meno mokyklos klasės) kodą. Jei yra mokama už kelis vaikus – nurodyti jų visų vardus ir pavardes ir būrelių (ar meno) mokyklos klasių kodus.
 • Užsiėmimai nevyksta tik per valstybines šventes, moksleivių atostogų metu užsiėmimai yra vedami.

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMA „ĮVAIRIASPALVĖ MUZIKOS KALBA“

2022 m.

Visagino kūrybos ir menų akademija kviečia visus, mylinčius bei norinčius pažinti meną vaikus ir jaunimą, prasmingai ir kūrybiškai praleisti laisvalaikį.
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMA

„Įvairiaspalvė muzikos kalba‘‘

Norinčių dalyvauti programoje vaikų ir jaunimo tėvelius (globėjus) kviečiame skubiai (iki vasario 10 d.) registruotis ir pasirašyti sutartis.
Programa ,,Įvairiaspalvė muzikos kalba“ skirta 7 – 18 metų amžiaus vaikams ir jaunimui.
Programos trukmė: 2022 m. kovo1 d. – gruodžio 31 d.

Programos turinys grindžiamas plačia mokymo medžiaga, aprėpiančia įvairias meno kryptis, suteikiančia mokiniams galimybę suvokti įvairių kartų bei laikų dvasinę patirtį, dorines ir estetines pasaulinės kultūros vertybes.
Individualiai ir grupėse vyks muzikos, dailės studijų užsiėmimai. Jų metu bus organizuojamos diskusijos, viktorinos, žaidimai, pasirodymai, koncertai, parodos. Šiose įvairiose veiklose vaikams bei jaunimui suteiksime galimybę realizuoti savo menines idėjas (muzikuojant, dainuojant, vaidinant), reflektuoti, stebėti ir vertinti vieni kitus. Šios programos turinys pateikiamas atskiromis temomis, kurios apima muzikos, vaizduojamojo meno ir literatūros suvokimo įgūdžių ir gebėjimų lavinimą. Programoje apžvelgiami įvairūs muzikos dalykai ir jų sąveika su kitomis meno kryptimis: literatūra (proza ir poezija), vaizduojamuoju menu (tapyba), kinu. Ugdytiniai, susipažindami su dailininkų, poetų, muzikų kūryba, samprotaus apie žmogaus vertę šiuolaikinėje visuomenėje, etikos, moralės normas, filosofinius bei socialinius aspektus.
Visi programos dalyviai bus supažindinami su numatytomis veiklomis ir jiems bus suteikiama galimybė pasirinkti pageidaujamą užsiėmimą.
NVŠ mokytojų kvalifikacija:

Eil. Nr. Mokytojo vardas, pavardė Patirtis Kvalifikacinė kategorija
1Leila Urmanova-Vnukova38 m.Mokytoja ekspertė
2Ganna Dzyuban21 m.Vyresnioji mokytoja
3Eligija Balbierytė36 m.Mokytoja metodininkė
4Natalja Dunajeva31 m.Vyresnioji mokytoja
5Vera Rodionova47 m.Mokytojas metodininkas
6Nina Bacienė48 m.Mokytoja metodininkė
7Galina Jaurova40 m.Mokytoja metodininkė
8Violeta Pščelovskaja24 m.Vyresnioji mokytoja
9Nadežda Moisejeva40 m.Vyresnioji mokytoja

2021 m.


2020 m.

TEATRO UGDYMO PROGRAMA (LIETUVIŲ KALBA)

Klasės vadovė: 

Gražina Karlaitė, mokytoja metodininkė

Kontaktai: + 370 610 65838, grazina.karlaite@gmail.com

Užsiėmimai vyks:  Vilties g. 16

Užsiėmimai vyksta lietuvių kalba. Pagrindiniai dalykai – teatro raiška. 


Ką svarbu žinoti prieš sudarant sutartį?

 • Sudarant sutartį būtina pateikti sutartį sudarančio tėvo (ar globėjo) asmens dokumentus ir vaiko gimimo liudijimą – sutartis be asmens dokumentų nesudaroma.
 • Sutartis galioja iki š.m. rugpjūčio 31 d., jei norėsite sutartį nutraukti anksčiau, būtina pateikti raštišką prašymą informaciniame centre (pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 9.30 iki 17.30 val.).
 • Mokestis mokamas visus mokslo metus (nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 23 d.) už kiekvieną einamąjį mėnesį iki 15 d.
 • Už paslaugas mokama vienu pavedimu neatsižvelgiant, kiek būrelių lanko vaikas (-ai). Atliekant pavedimą grafoje mokėjimo paskirtis būtina nurodyti vaiko vardą,  pavardę ir būrelio (ar meno mokyklos klasės) kodą. Jei yra mokama už kelis vaikus – nurodyti jų visų vardus ir pavardes ir būrelių (ar meno) mokyklos klasių kodus.
 • Mokinių atostogų metu ir LR valstybinių švenčių metu užsiėmimai nevyks.

TEATRO KLASĖ

Klasės vadovė: Marina Shishkina, 

neformaliojo švietimo teatro mokytoja metodininkė

Kontaktai: 8 616 08507, marina.teatr@gmail.com 

Užsiėmimai vyks:  Vilties g. 16, teatro studijoje

Išsilavinimas: Tomsko kultūros švietimo mokykla (1986 m., kultūros švietimo darbo organizatorė); Sankt Peterburgo valstybinis kultūros ir menų universitetas (2002 m., teatralizuotų pasirodymų ir švenčių režisierė), Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto edukologijos studijų krypties antrosios pakopos pedagogikos studijos (2006 m., mokytoja).

Mokytojo kvalifikacija: nuo 2007 m. – teatrinio ugdymo vyresnioji mokytoja, nuo 2013 m. – neformaliojo švietimo (teatro) mokytoja metodininkė.

Mokytojo darbo stažas: kultūros srityje nuo 1987 m., švietimo – nuo 2002 m.

Gyvenimo moto: nebijokite tobulumo, jūs jo niekada nepasieksite.

Kita informacija: gimė Kirgizijoje, turi vyrą Igorį ir sūnų Marką.

Pedagogė nuolat kelia savo kvalifikaciją, dalyvauja įvairiuose seminaruose, mokymuose, tobulina savo kompetencijas. Be to, mokytoja aktyviai dalyvauja VKN bendruomenės gyvenime, įvairių darbo grupių veikloje. Už gerą, kūrybingą ir atsakingą darbą buvo apdovanota Visagino savivaldybės mero, Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo, VKN direktoriaus ir Lietuvos liaudies kultūros centro padėkos raštais.

M. Shishkina kūrybiškai dirba su ugdytinių tėvais, įtraukia juos į bendrą teatro kolektyvo veiklą ir spektaklius.

Hobis: orchidėjos, siuvimas, kulinarija, „Photoshop“.


2004 m. Visagino kūrybos namų meno mokykloje buvo atidarytas  teatro fakultetas ir suformuotos pradinė ir pagrindinė teatro klasės. Ugdytiniai įgyja įvairių žinių, įgūdžių ir gebėjimų tokiose srityse, kaip vaidyba, scenos kalba, scenos judesys, scenovaizdis, teatro istorija, grimavimas.

Užsiėmimai organizuojami dviems amžiaus grupėms:

 • pradinio ugdymo teatro klasės mokiniams – 8-12 m.;
 • pagrindinio ugdymo teatro klasės mokiniams – 12-18 m.

Ugdymo programos įgyvendinimos įvairiai metodais: pasakojimas, paskaita, aiškinimas, demonstravimas, konsultavimas, apklausa, kūrybinės pratybos, vaidybos užduotys, mokymai (treningas), stebėjimas, darbas su moksline literatūrai ir šaltiniais, tyrimo rezultatų apiforminimas (pranešimas, referatas). Užsiėmimų metu labai dažnai naudojami įvairūs aktyvūs ugdymo metodai, kūrybinio mąstymo aktyvinimo pratimai,  kompiuteriniai mokymo metodai ir informacinės komunikacinės technologijos ugdymo(si) aplinkai kurti ir metodinei medžiagai parinkti.

Per veiklos metus teatro kolektyvas Visagino miesto vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems pristatė tokius mažus ir didelius spektaklių pastatymus:

2018-2019 m. m.

Drama jaunumui ir suaugusiems „Nereikalingi žmonės“ pagal Liudmilos Razumovskajos pjesę.

Spektaklis „Kodėl?“ pagal Valentino Krasnogorovo pjesę „Kelias ten, iš kur nėra kelio“.

2017-2018 m. m.

Spektaklis „Kodėl?“ pagal Valentino Krasnogorovo pjesę „Kelias ten, iš kur nėra kelio“.

Spektaklis visai šeimai „Nelieskite eksponatų rankomis“ pagal Elenos Bekiš pjesę.

Spektaklis visai šeimai „Stebuklų metas“ pagal Tatjana Ruban pjesę „Pasaka“.

Spektaklis „Kodėl?“ pagal Valentino Krasnogorovo pjesę „Kelias ten, iš kur nėra kelio“.

2016-2017 m. m.

Spektaklis „Kodėl?“ pagal Valentino Krasnogorovo pjesę „Kelias ten, iš kur nėra kelio“.

Komedija „Jauki sukčių kompanija“ pagal Rėjaus Kunio pjesę.

Spektaklis jaunimui ir suaugusiems „Nekaltumas“ pagal Dmitrijaus Golodo.

Komedija visai šeimai „Žaliasis paukščiukas“ pagal Karlo Gocci pasaką.

2015-2016 m. m.

Spektaklis visai šeimai „Skudurinė lėlė“ pagal Viljamo Gibsono pjesę.

Komedija visai šeimai „Žaliasis paukščiukas“ pagal Karlo Gocci pasaką.

2014-2015 m. m.

Spektaklis jaunimui ir suaugusiesiems „Dabarties amžius, praėjęs amžius…“, skirtas Aleksandro Gribojedovo  220-osioms gimimo metinėms.

Spektaklis jaunimui ir suaugusiesiems „Neapolis – kontrastų miestas“ pagal Renco Tarabuzi ir Džulio Skarnači pjesę „Mano profesija – senjoras iš visuomenės“.

2013-2014 m. m.

Spektaklis „A la revizorius“ pagal N. Gogolio pjesę.

Spektaklis visai šeima „Raganiukė“ pagal Otfrydo Proislerio pasaką.

2012-2013 m. m.

Spektaklis visai šeima „Katinas da Vinči. Anakondos šypsena“ pagal Katios Matiuškinos pasaką.

Spektaklis „Faustas“ pagal J.V. Gėtės pjesę.

2011-2012 m. m.

Lyrinė komedija pagal Ksenijos Dragunskajos pjesę „Slaptos paslapties mįslė arba Didelis kailinis tėtė“.

Spektaklis pagal Fiodoro Dostojevskio apysaką „Netočka Nezvanova arba vienos mergaitės prisipažinimas“.

Komedija suaugusiesiems (N-14) pagal R. Kunio pjesę „Jis, ji, langas ir kūnas“.

Mini spektaklis vaikams Snieguolė ir septyni nykštukai“.

2010-2011 m. m.

Spektaklis visai šeimai pasaulio pasakų motyvais „Pasaka už tavo lango“.

Lyriška komedija „Keista ponia Sevidž“ pagal Johno Patriko pjesę.

2009-2010 m. m.

Mini-spektaklis vaikams „Pasaka apie nykštukus“.

Tragikomedija jaunimui ir suaugusiesiems „03“ pagal N. Belenickajos pjesę.

Komedija suaugusiesiems pagal V. Liapino pjesę „Paprasti žmonės, arba pikantiškos istorijos, pastebėtos pro rakto skylutę“.

2008-2009 m. m.

Spektaklis vaikams ir suaugusiesiems  „Atsargiai, vaikai!“ pagal G. Ostero „Kenksmingi patarimai“.

Komedija suaugusiesiems „Kavinė Piano“ pagal Vladimiro Savičo pjesę.

2007-2008 m. m.

Spektaklis vaikams ir suaugusiesiems „Mėlynoji paukštė“ pagal M. Meterlinko pjesę.

Ironiškas detektyvas „Ištrūkusios sagos“ pagal S. Bedričiuko pjesę.

2006-2007 m. m.

Spektaklis jaunimui„O kas jūs?“ pagal I. Krylovo, A. Sumarokovo ir S. Michalkovo pasakėčias.

Farsas suaugusiesiems „$ 5 000 000“ pagal Leonido Kudriašiovo pjesę.

Spektaklis vaikams pagal A. Milno pasaką „Mikė Pūkuotukas ir Visi-Visi-Visi“.

2005-2006 m. m.

Teatro miniatiūra Vandens stiklinė pagal V. Žilinskaitę.

2004-2005 m. m.

Komedija Nuogas karalius pagal Jevgenijaus Švarco pjesę.

Pasaka „Petruška – užsienietis“ pagal Samuilo Maršako pjesę.

2003-2004  m. m.

Spektaklis vaikams ir suaugusiesiems Slaptos paslapties mįslė, arba Didelis kailinis tėtė pagal Ksenijos Dragunskajos pjesę.

2002-2003 m. m.

Mini spektaklis vaikams „Kaip pelės kovojo su katinu“ pagal Nikolajaus Zabolockio pasaką.

Komedija „Meilė trims apelsinams“ pagal Leonido Filatovo pjesę.

Kolektyvo pasiekimai

Dalyvavimas festivaliuose.VKN teatro kolektyvas nuolat dalyvauja įvairiuose teatro festivaliuose: „Mokyklų teatras“  (Vilnius), „Kanapė“ (Trakai), „Mozaika“ (Vilnius-Visaginas), respublikiniame meninio skaitymo konkurse „Gimtoji kalba“, respublikiniuose teatro festivaliuose „Šimtakojis“ ir „Atspindžiai“. Teatralai buvo apdovanoti: laureato diplomais tarptautiniame teatrų festivalyje „Rusų klasika Latvijoje“, diplomais nominacijose „Ryškiausias sezono debiutas“, „Ryškiausio sezono moters epizodinio vaidmens atlikėja“, „Ryškiausias užsienio dramaturgijos spektaklis“, Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūroje-šventėje „Atspindžiai“, o 2013 m. teatro studijos „Mėlynoji paukštė“ aktorius Igor Šiškin buvo apdovanotas  nominacijoje „Ryškiausias aktorius“ statutėle ir laureato diplomu.

Ką svarbu žinoti prieš sudarant sutartį?

 • Sudarant sutartį būtina pateikti sutartį sudarančio tėvo (ar globėjo) asmens dokumentus ir vaiko gimimo liudijimą – sutartis be asmens dokumentų nesudaroma.
 • Sutartis galioja iki š.m. rugpjūčio 31 d., jei norėsite sutartį nutraukti anksčiau, būtina pateikti raštišką prašymą informaciniame centre (pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 9.30 iki 17.30 val.).
 • Mokestis mokamas visus mokslo metus (nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 23 d.) už kiekvieną einamąjį mėnesį iki 15 d.
 • Už paslaugas mokama vienu pavedimu neatsižvelgiant, kiek būrelių lanko vaikas (-ai). Atliekant pavedimą grafoje mokėjimo paskirtis būtina nurodyti vaiko vardą,  pavardę ir būrelio (ar meno mokyklos klasės) kodą. Jei yra mokama už kelis vaikus – nurodyti jų visų vardus ir pavardes ir būrelių (ar meno) mokyklos klasių kodus.
 • Mokinių atostogų metu ir LR valstybinių švenčių metu užsiėmimai nevyks.

ŠIUOLAIKINIO ŠOKIO KLASĖ

Klasės vadovė: Vera Seziomova, 

choreografijos vyresnioji mokytoja

Kontaktai: katajevav@mail.ru 

Užsiėmimai vyks: Vilties g. 16, šokių salėje

V. Seziomova – daugiau nei 38 metus darbo su vaikais ir jaunimu patirties turinti mokytoja. Dirba nuo VKN veiklos pradžios, vertinama kaip autoretitinga choreografė.

Muzikinis išsilavinimas su daugiamete choreografo patirtimi daro įtaką jos ugdytinių pasiekimams. Jos parengti mokiniai šalies ir užsienio šiuolaikinio šokio konkursuose užima aukščiausias vietas.


Ką svarbu žinoti prieš sudarant sutartį?

 • Sudarant sutartį būtina pateikti sutartį sudarančio tėvo (ar globėjo) asmens dokumentus ir vaiko gimimo liudijimą – sutartis be asmens dokumentų nesudaroma.
 • Sutartis galioja iki š.m. rugpjūčio 31 d., jei norėsite sutartį nutraukti anksčiau, būtina pateikti raštišką prašymą informaciniame centre (pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 9.30 iki 17.30 val.).
 • Mokestis mokamas visus mokslo metus (nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 23 d.) už kiekvieną einamąjį mėnesį iki 15 d.
 • Už paslaugas mokama vienu pavedimu neatsižvelgiant, kiek būrelių lanko vaikas (-ai). Atliekant pavedimą grafoje mokėjimo paskirtis būtina nurodyti vaiko vardą,  pavardę ir būrelio (ar meno mokyklos klasės) kodą. Jei yra mokama už kelis vaikus – nurodyti jų visų vardus ir pavardes ir būrelių (ar meno) mokyklos klasių kodus.
 • Mokinių atostogų metu ir LR valstybinių švenčių metu užsiėmimai nevyks.

KLASIKINIO ŠOKIO KLASĖ


Klasės vadovė: mokytoja Tatjana Ježova

Kontaktai: 8 673 37643, cuba@sugardas.lt

Užsiėmimai vyks: Vilties g. 16, mažojoje salėje

Tatjana Ježova yra profesionali choreografijos mokytoja turinti specialų choregrafinį išsilavinimą bei 10 metų darbinę patirtį profesionaliame operos ir baleto mene. Pastaruosius 30 metų ši pedagogė dirbo su vaikais ir jaunimu: ugdė jų kūrybinius gebėjimus ir padėjo tobulinti įgūdžius. Mokymo ir mokymosi procese mokytoja stengiasi ne tik nuolat tobulinti savo kvalifikaciją (dalyvauja kursuose ir seminaruose), tačiau ir ugdytinius sudominti skirtingomis veiklos formomis (dalyvauti projektuose kartu su Nacionaline M. K. Čiurlionio menų mokykla).  

Klasikinio šokio klasei – 21-eri!

Baletas – tai šokio poezija ir tapybos muzika. Klasikinis šokis – tai puiki galimybė atskleisti savo talentą šokiuose, o taip pat sceninio meno srityje. Kolektyve vadovaujamasi nuostata, kad tik nuolatinis įgytų įgūdžių gerinimas yra kelias į šokio technikų įvaldymą. Šioje programoje mokomi dalykai: klasikinis šokis, charakterinis šokis, gimnastika ir sceninis raiškos ugdymas (aktorinis meistriškumas, koncertinė praktika, baleto istorija). Mokymo metodai apima video peržiūras, esė rašymą , edukacines išvykas ir t.t.). Vėliau Meno mokykloje įgytos žinios ir įgūdžiai suteiks galimybę tęsti meno srities studijas Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje.

Tačiau Klasikinio šokio klasė – tai ne tik mokykla. Tai ir nuolatinis dalyvavimas Kūrybos namų baletuose, spektakliuose bei projektuose. 2015-2016 m. pastatyti baletai „Petruška“ ir „Spragtukas“, 2014 m. – lietuvių mitologijos motyvų įkvėptas baletas „Gintaro pilis“ – visa tai tik keli Kūrybos namų mokytojų ir mokinių darbo pavyzdžiai, pristatyti ne tik Visagino gyventojams, bet ir kituose Lietuvos miestuose. Dar svarbiau, kad Klasikinio šokio klasės renginiuose nuolatos pasirodo ir ugdytinių tėveliai bei artimieji, taip praturtindami ne tik sceninį vaizdą, bet ir santykius su šeima. 

Visa, ką ugdytiniai gauna klasikinio šokio klasės pamokose, atsispindi ir jų karjeroje: net 6 klasės mokiniai tapo profesionaliais baleto šokėjais ir dirba Lietuvos operos ir baleto teatre. 

Kolektyvo pasiekimai

Kolektyvo ugdytiniai yra nuolatiniai Lietuvos ir tarptautinių festivalių ir konkursų dalyviai bei nugalėtojai. Keli jų:

2016 m. kolektyvo nariai dalyvavo Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos projekte „Lietuvos talentai“;

2015 m. projekto „Šokame valsą“ dalyviai;

2013 m., 2014 m. ir 2015 m. – Tarptautiniame baleto ir šiuolaikinio šokio festivalyje-konkurse „Allegro“ baleto ir charakterinio šokio kategorijose kolektyvo nariai tapo nugalėtojais;

2010 m. televizijos projekto „Super miestas“ dalyviai (atnešę pergalę savo miestui) ir kt.

Ką svarbu žinoti prieš sudarant sutartį?

 • Sudarant sutartį būtina pateikti sutartį sudarančio tėvo (ar globėjo) asmens dokumentus ir vaiko gimimo liudijimą – sutartis be asmens dokumentų nesudaroma.
 • Sutartis galioja iki š.m. rugpjūčio 31 d., jei norėsite sutartį nutraukti anksčiau, būtina pateikti raštišką prašymą informaciniame centre (pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 9.30 iki 17.30 val.).
 • Mokestis mokamas visus mokslo metus (nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 23 d.) už kiekvieną einamąjį mėnesį iki 15 d.
 • Už paslaugas mokama vienu pavedimu neatsižvelgiant, kiek būrelių lanko vaikas (-ai). Atliekant pavedimą grafoje mokėjimo paskirtis būtina nurodyti vaiko vardą,  pavardę ir būrelio (ar meno mokyklos klasės) kodą. Jei yra mokama už kelis vaikus – nurodyti jų visų vardus ir pavardes ir būrelių (ar meno) mokyklos klasių kodus.
 • Mokinių atostogų metu ir LR valstybinių švenčių metu užsiėmimai nevyks.

Skelbiame įdomaus ir labai kūrybingo vaizdo sveikinimo konkurso rezultatus!

VKMA kalėdinių ir naujametinių internetinių konkursų maratonas baigėsi.

Skelbiame įdomaus ir labai kūrybingo vaizdo sveikinimo konkurso rezultatus!


Daugiausiai dėmesio sulaukė ir nugalėtojomis tapo:

1 vieta – Juliana Čepura (IV d kl.), mokyt. Loreta Gaivenytė.

2 vieta – Sofija Butylova ( I kl.), mokyt. Vilija Ginaitienė.

3 vieta – Darija Petrova (6 m.).


Komandinis darbas ir kūrybiškumas:

1 vieta –  VKMA pagrindinio ugdymo teatro klasės mokiniai, mokytoja metodininkė Marina Shishkina. 

2 vieta – VKMA pradinio ugdymo teatro klasės mokiniai, mokytoja metodininkė Marina Shishkina. 

3 vieta – Animatorių mokyklėlė „Party boom“.

 Už dalyvavimą ir šventinės nuotaikos sukūrimą dėkojame:

Alinai Kišmachovai (IV kl.), mokyt. Vilija Ginaitienė; 

Alisai Padalkai (I d. kl.), mokyt. Loreta Gaivenytė;

Marijanai Semenej;

Pavelui Lagodinui;

Melitai ir Vakarei Kulytėms.

Nuoširdus ačiū visiems dalyvavusiems konkursuose! 

Sveikiname nugalėtojus!!!

NVŠ PROGRAMA “MENINĖS STUDIJOS – MENŲ VIRUSAS”

2021 m.

Programos esmė – sudominti ir skleisti meno virusą:

„Meno dvasia gyvenu, matau – jaučiu, klausau – girdžiu“.

Darbas ir užsiėmimai vyko dvejomis muzikinėmis studijų kryptimis:

„Dainuoju – pažįstu pasaulį“ mokytojos I. Alėjūnienė, V. Ginaitienė, J. Krylova, V. Konan, „Groju – pažįstu pasaulį“ mokytojos R. Kuprinskaitė, V. Žukauskienė, K. Gurina.

Mokiniai muzikavo savo pasirinktais instrumentais, susipažino su įvairių epochų ir stilių muzikos kūriniais. Lavino akompanavimo bei kūrybos įgūdžius. Dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, edukaciniuose užsiėmimuose, gausybėje koncertų bei konkursų.

Nuo 2021 /03/16 iki 2021/06/23 , taip pat ir kitu metu, atsižvelgiant į rekomendacijas programa buvo vykdoma nuotoliniu būdu.

Edukaciniai renginiai: ,,Ritmo išdaigos”, ,,Kalėdų mozaika”, „O. Krut-“Tvirtas alavinis kareivėlis“

Dalyvavimas renginiuose: Akcija ,,Laisvės ir vilties žiedai“; Pilietiškumo pamoka ,,Mes visada prisiminsime“; Lietuvių liaudies dainų vakaras ,,Pyniau dainų vainikų“; Kovo 11-osios paminėjimas; ,,Žaliuok kultūros medi“; „Ačiū tau mamyte“; Vaikų ginimo dienos renginiai; „Ežero koncertai“ (Utena); Europos dienos renginiai; Meninio vyksmo festivalis „Rudens maratonas“; Džiazo forumas (Utena); VKMA vėliavos šventinimo ceremonija; Visagino miesto eglės įžiebimo šventė; Jungtinio Lietuvos vaikų choro baigiamasis sezono koncertas (Vilnius)

Dalyvavimas konkursuose: „Polifonija ir aš” (Lietuva), „Sirmium music fest” (Serbija), „Mark Rotho Competition” (Latvija), „Viva la musica”(Latvija), “Polifoninės nmuzikos konkursas”(Maskva,Rusija), “Naujieji atradimai 2021”( Lietuva), ,,Per Aspera Ad Astra“ Ukraina, ,,Warm art fest“ (Lenkija, Ukraina), Respublikinis jaunimo patriotinės dainos ir meninio skaitymo festivalis – konkursas „…ar mylit ją Jūs?!“ Radviliškis, ,,Linksmieji perliukai“ (Klaipėda), ,,Naujieji atradimaiׅ“(Utena), „Pasaulis muzikos vaizdais“, II Respublikinis jaunųjų muzikantų konkursas Muzika @, „Talents of the 21st century“ (Bulgarija), „Digi – talehty zima 2021“ (Lenkija), ,,Klajojanti muzika” (Zarasai), „Džiazo fiesta 2021“, „ZooMuzika“ (Kaunas).

Pandemija mus uždarė namuose, bet atvėrė langus platesniam bendravimui, muzikavimui, komunikavimui ir kūrybiškumui. Mes prisitaikėme ir daugelį dalykų ir toliau sėkmingai naudojame savo darbe. Iki naujų susitikimų. 

Programos vykdytojai

muzika2

Programos esmė – sudominti ir skleisti meno virusą:

„Meno dvasia gyvenu, matau – jaučiu, klausau – girdžiu“.

NVŠ programa „Meninės studijos – menų virusas“ vykdoma individualiai ir grupėse: muzikavimas įvairiais instrumentais, įvairių stilių ir epochų muzikinių kūrinių pažinimas, klausymas, analizavimas, mokymasis ir atlikimas, kūryba, akompanavimo įgūdžių lavinimas, dainavimas ir muzikavimas duetais, ansambliais, kūno perkusijos lavinimas.
Meninėse studijose dalyvauja 34 įvairaus mokyklinio amžiaus vaikai, studijas organizuoja 7 mokytojai. Įgyvendinamos dvi muzikinės studijų kryptys:
♫ „Dainuoju – pažįstu pasaulį“ mokytojos I. Alėjūnienė, V. Ginaitienė, J. Krylova, V. Konan;
♫ „Groju – pažįstu pasaulį“ mokytojos R. Kuprinskaitė, V. Žukauskienė, K. Gurina;

♫ Studija ,,Dainuoju – pažįstu pasaulį” mokytoja metodininkė Ilona Alėjūnienė
Tema: ,,Nuo klasikos iki populiariosios muzikos“.
Dalyviai: Ugnė Alėjūnaitė, Austėja Jusytė, Marta Levandovska, Alisa Paz.

♫ Studija ,,Dainuoju – pažįstu pasaulį” mokytoja metodininkė Vilija Ginaitienė
Tema: ,,Muzikinio teksto interpretacijos dainuojant, akompanuojant ir kuriant”.
Dalyviai: Vladislava Šuvajeva, Varvara Grunina, Darina Čepiolkin, Alina Kišmachova,
Taisija Cypkina.

♫ Studija ,,Dainuoju – pažįstu pasaulį” vyresnioji mokytoja Veranika Konan
Tema: ,,Įvairių vokalinių žanrų pažinimas”.
Dalyviai: Aleksandra Padalka, Sofija Presniakova, Uljana Shavshina, Anastasija Samoilova.

♫ Studija ,,Dainuoju – pažįstu pasaulį” mokytoja metodininkė Jelena Krylova
Tema: “Mano hobis – dainavimas”.
Dalyviai: Alisa Jaronskaja, Violeta Jaronskaja, Samanta Filipovičiūtė, Vladislav Voronin, Dominyka Zanevskytė.

♫ Studija ,,Groju – pažįstu pasaulį” mokytoja metodininkė Karina Gurina
Edukaciniai renginiai tema:
1. Ciklas „Pasakų pasaulis” – vokiečių kompozitorės Oksanos Krut pasakos fortepijonui „Batuotas katinas”, „Cuoliukė”, „Pelenė”, „Lėlių teatras”.
2. Romantizmo epochos kompozitoriai.
Dalyviai: Marija Kaleničenko, Marija Semenej, Anastasija Lečickaja, Zarina Naidionova,
Arina Aksinenko.

♫ Studija ,,Groju – pažįstu pasaulį” mokytoja metodininkė Rita Kuprinskaitė
Edukaciniai renginiai tema: ,,Ritmo išdaigos”, ,,Kalėdų mozaika”
Dalyviai: Agnė Servutaitė, Vakaris Šinkūnas, Erika Sodėnaitė, Karolina Bražnikovaitė,
Zlata Maščenko, Anastasija Zaiceva, Aurika Ulevičiūtė, Brigita Ulevičiūtė,

♫ Studija ,,Groju – pažįstu pasaulį” mokytoja metodininkė Vilija Žukauskienė
Tema: “Integruota meninė veikla – muzikavimas, piešimas, kūryba ir akompanavimas” Dalyviai: Samanta Kiškelytė, Karolina Kobiakova, Aliona Žemčugova.FacebookTwitterEmailРесурс

2020 m.

Programos esmė – sudominti ir skleisti meno virusą: „Meno dvasia gyvenu, matau – jaučiu, klausau – girdžiu“. 

NVŠ programa „Meninės studijos – menų virusas“ vykdoma individualiai ir grupėse: muzikavimas įvairiais instrumentais, įvairių stilių ir epochų muzikinių kūrinių pažinimas, klausymas, analizavimas, mokymasis ir atlikimas, kūryba, akompanavimo įgūdžių lavinimas, dainavimas ir muzikavimas duetais, ansambliais, kūno perkusijos lavinimas.

Meninėse studijose dalyvauja 32 įvairaus mokyklinio amžiaus vaikai. 

Įgyvendinamos trys muzikinės studijų kryptys: 

♫ „Nuo dueto iki ansamblio“ mokytojos R. Kuprinskaitė, V. Žukauskienė, K. Gurina; 

♫ „Dainuoju – pažįstu pasaulį“ mokytojos V. Ginaitienė, J. Krylova, V. Konan; 

♫ „Groju – pažįstu pasaulį“ mokytoja I. Gudienė. 


Studija ,,Dainuoju – pažįstu pasaulį” mokytoja Vilija Ginaitienė

Tema: ,,Muzikinio teksto interpretacijos dainuojant, akompanuojant ir kuriant”

Dalyviai: Taisija Cypkina, Vladislava Šuvajeva, Varvara Grunina 


Taisija Cypkina ,,I Will Always Love You” Whitney Houston

Vladislava Šuvajeva Jamala ,,1944”


Studija ,,Dainuoju – pažįstu pasaulį” mokytoja Veranika Konan

Tema: ,,Įvairių vokalinių žanrų pažinimas”

Dalyviai: Sofija Presniakova, Uljana Shavshina, Galina Džovalo, Sofija Zaneborec, Aleksandra Padalka

Sofija Presniakova ,,Aš širdyje labai myliu savo mama”

Galina Džovalo ,,Paprasta dainelė”

Aleksandra Padalka ,,Valsas”


Studija ,,Dainuoju – pažįstu pasaulį” mokytoja Jelena Krylova

Tema: ,,Mikalojaus Noviko kūryba” 

Dalyviai: Dominyka Zanevskytė, Vladislav Voronin mokomės Mikalojaus Noviko dainą ,,Gera” 


Studija ,,Groju – pažįstu pasaulį” mokytoja Ieva Gudienė 

Tema: ,,Įvairių žanrų ansamblinis muzikavimas”

Dalyviai: Dominykas Luneckas, Faustas Umbrasas, Ovidijus Markevičius, Augustas Gudas (iki rugsėjo mėn.),

Norvydas Čižys, Mark Lazarev, Aušrinė Gudaitė, Vytautas Marcinkevičius


Studija ,,Nuo dueto iki ansamblio” mokytoja Rita Kuprinskaitė 

Edukaciniai renginiai tema: ,,Ritmo išdaigos”, ,,Kalėdų mozaika”

Dalyviai: Agnė Servutaitė, Vakaris Šinkūnas, Erika Sodėnaitė, Karolina Bražnikovaitė, Zlata Maščenko, Anastasija Zaiceva, Aurika Ulevičiūtė, Brigita Ulevičiūtė,

Vakaris Šinkūnas V. Gilok ,,Venecijos rondo”

Karolina Bražnikovaitė, Zlata Maščenko L. L. Kanepe ,,Turgaus triukšmas”


Studija ,,Nuo dueto iki ansamblio” mokytoja Karina Gurina

Edukaciniai renginiai tema: ,,Pasakų pasaulyje”, ,,Klasicizmo epochos kompozitoriai”,

Dalyviai: Marija Semenej, Marija Kaleničenko, Anastasija Lečickaja,

atl. Marija Semenej S. Ždanov ,,Preliudas”

atl. Marija Kaleničenko P. Sancan ,,Tokkata”

atl. Marija Semenej H. Klassen ,,Pagauta musė”

atl. Anastasija Lečickaja . W. A. Mozart ,,Fantasija” d-moll


Studija ,,Nuo dueto iki ansamblio” mokytoja Vilija Žukauskienė

Tema: “Integruota meninė veikla – muzikavimas, piešimas, kūryba ir akompanavimas”

Dalyviai: Karolina Kobiakova, Aliona Žemčiugova, Taisija Cypkina, Samanta Kiškelytė

Karolina Kobiakova, Aliona Žemčiugova akompanavimas

Taisija Cypkina, savos kūrybos daina ,,Pavasaris” (,,Vesna”), 

,,Pavakarys”. Dainuoja su mokytoja V. Žukauskiene

Samanta Kiškelytė savos kūrybos daina ,,Mano šeima”

Į viršų