Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų bei verslo įmonių veikla būtų nešališka ir skaidri.

Visagino kūrybos ir menų akademijoje atsakingas asmuo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą  – Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Burokienė tel.+370 386 32 512, el.p. vilija.burokiene@vkma.lt

Pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Jei turite informacijos apie galimas korupcijos apraiškas Visagino kūrybos ir menų akademijoje ar norite pateikti pasiūlymus, pastabas dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo, prašome informaciją pateikti:
1.    Laikinai einančiam direktoriaus pareigas Romualdui Kundrotui, el. paštas: direktorius@vkma.lt, tel.: (8 386) 32 512.
2.    Tiesiogiai atvykęs į Visagino savivaldybės administraciją (Parko g. 14, 31140 Visaginas);
3.    Atsiųsdamas pranešimą paštu. Siunčiant pranešimą paštu po Administracijos pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
4.    Atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@visaginas.lt.

Visą parą galima kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą: tel. (8 5) 266 3333, el. p. pranesk@stt.lt arba internetu.

Atkreipiame dėmesį, kad už šmeižtą ar melagingą kito asmens kaltinimą nusikaltimo padarymu yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Teisės aktai:
1) Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-02 įsakymu Nr. ĮV-E-345 patvirtintos Visagino savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairės
2) Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų planas,  Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų planas (nauja redakcija)
3) Etikos kodeksas
4) Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-E-10 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos etikos ir antikorupcinio elgesio kodekso patvirtinimo“ pakeitimo
4) Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo Visagino savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas (patvirtintas Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ĮV-E-428)

Į viršų