PAPILDOMAS PRIĖMIMAS 2024

RUGPJŪČIO 12-23 d. – vyks PAPILDOMAS PRIĖMIMAS (į laisvas vietas) į ILGALAIKES (FŠPU DAILĖS, TEATRINIO, MUZIKINIO, KLASIKINIO ŠOKIO), TRUMPALAIKES programas.

ŠVIETIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARČIŲ SUDARYMAS – VKMA 102 kab. (Vilties g. 16):

  • PIRMADIENIS-KETVIRTADIENIS 9.00-17.30 (pietūs 13.00-13.30)
  • PENKTADIENIS 9.00-15.30 (pietūs 12.00-12.30)

✅ VISI PRAŠYMAI PILDOMI VKMA Vilties g. 16, 102 kab.

⚠️ BŪTINA TURĖTI: vaiko gimimo liudijimą, tėvo (globėjo, rūpintojo) asmens tapatybę patvirtanantį dokumentą.

❌ DĖMESIO! ELEKTORONINĖ SISTEMA https://mr.visaginas.lt/ iki 2024-08-01 NEVEIKS, dėl atnaujinimo darbų.

RUGPJŪČIO 27 d. 16.00 val. – vyks PAPILDOMA muzikinių ir meninių gebėjimų patikra ilgalaikėse MUZIKINIO ir KLASIKINIO ŠOKIO programose.

  • MUZIKINIŲ gebėjimų patikra – VKMA II korpusas (Festivalio g. 3A)
  • KLASIKINIO ŠOKIO programos peržiūra – VKMA I korpusas (Vilties g. 16)

Registracija į muzikinių ir meninių gebėjimų patikrąhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxZ51-BuPZldQ-Ya25PJP4Q5-gJkTWEwiyh_9pr1GUy59Uww/viewform

DAUGIAU INFORMACIJOS RASITE ČIA:

SVARBU!!! Vadovaujantis 2023 m. lapkričio 30 d. Visagino tarybos sprendimu Nr. TS-216 „Dėl atlyginimo dydžio už Visagino neformaliojo švietimo įstaigų teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir formalųjį švietimą papildantį ugdymą nustatymo“ 1 punkto 1.1 ir 1.2 papunkčiais*, nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. Visagino kūrybos ir menų akademijoje nustatomas atlygis už ugdymą, besimokantiems pagal:

  1. formalųjį švietimą papildančias meninio ugdymo programas (FŠPU) – 2 procentus minimaliosios mėnesinės algos pagal vieną programą vienam asmeniui per mėnesį – 18 Eur;
  2. neformaliojo vaikų švietimo programas (NVŠ) – 1,5 procento minimaliosios mėnesinės algos pagal vieną programą vienam asmeniui per mėnesį – 14 Eur.

*2023 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. TS-216: https://drive.google.com/file/d/1hQwra1mPi485Ci28R9XgSy5pM0HoQBI2/view

Lietuvos šimtmečio Dainų šventė „Kad giria žaliuotų“

Liepos 2 – 6 dienomis Vilniuje nuaidėjo Lietuvos šimtmečio Dainų šventė „Kad giria žaliuotų“ pateisindama visus lūkesčius ir motyvuodama naujiems siekiams.

Joje dalyvavo: VKMA jaunių choras (vad. Ilona Alėjūnienė, koncertm. Žana Jankelevič), pučiamųjų instrumentų orkestras (vad. Algimantas Rastenis), kanklininkių ansanblis (vad. Skaidrūnė Baliūnaiė), vokalinis trio „Žara“ (vad. Loreta Gaivenytė, solistė Loreta Gaivenytė).

Sunku žodžiais apsakyti tai ką patyrėme, juk mes buvome istorinio įvykio dalimi. Buvo netikėta ir labai malonu matyti ašaras išdidžiai ir emocingai dainuojančių vaikų akyse. Tai buvo džiaugsmo ašaros vaikų suvokusių, jog dainų šventė ne didelis koncertas, tai emocinė būsena kurią kartą patyrus norisi dar ir dar. Mes pavargę, bet labai laimingi, pasidalino įspūdžiais jaunieji choristai.

AČIŪ VKMA direktoriui Romualdui Kondrotui, direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vilijai Ginaitienei už visokeriopą pagalbą, palaikymą ir patarimus besiruošiant dainų šventei ir dalyvaujant joje.

Liepos 2 d. vyko nepaprastai įspūdingas kanklių koncertas „Skambėkite, kanklės“, kuriam buvo skirtas ypatingas dėmesys: juk kankliavimo tradicijos Lietuvoje siekia XV–XVIII amžių, o jų kilmė susijusi su mūsų protėvių tikėjimu. Šiame koncerte dalyvavo ir VKMA kanklininkės.

Liepos 4 d. vyko pūčiamųjų instrumentų koncertas „Vario audra“, surinkęs per 2000 dalyvių. Bendrai kuriama energija paliko neišdildomą įspūdį. Šiame renginyje dalyvavo VKMA pučiamųjų instrumentų orkestras. Taip pat šią dieną vyko vokalinių ansamblių koncertas „Žeme, kas tu esi?“, kuriame dalyvavo VKMA mokytojų vokalinis trio „ŽaRa“ ir solistė Loreta Gaivenytė.

Ačiū už nuostabų reginį ir nuoširdžiai su meile dovanotą mums visiems ir Lietuvai didelės Bendrystės Šventę.

Šeimos piknikas „Valio vasara“

Birželio 26 d. Visagino kūrybos ir menų akademija dalyvavo Visagino globos centro organizuotame šeimos piknike „Valio vasara“, kuris vyko Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro teritorijoje.

Šeima iš tiesų yra vienas svarbiausių vaiko gyvenimo pagrindų, kurioje jis gauna ne tik meilę, bet ir žinias bei gyvenimo įgūdžius. Deja, kai kuriems vaikams likimas nepalankus, ir jie netenka tėvų globos. Lietuvoje kasdien maždaug 6 vaikai lieka be tėvų globos, todėl jiems būtini globėjai ar rūpintojai, kurie padėtų užtikrinti saugią ir palaikančią aplinką.

Šios problemos sprendimas reikalauja ne tik valstybės institucijų, bet ir visos visuomenės įsitraukimo. Ypač svarbūs renginiai ir iniciatyvos, kuriose pagerbiami ir skatinami žmonės, kurie skiria savo laiką ir išteklius globai bei rūpybai. Tokie renginiai ne tik padeda pritraukti naujų globėjų, bet ir stiprina bendruomenės sąmoningumą bei solidarumą.

Svarbu, kad globėjų ir rūpintojų skatinimas būtų tęstinis procesas, apimantis visuomenės informavimą, mokymus ir įvairias paramos formas. Tik taip galima užtikrinti, kad kiekvienas vaikas, netekęs tėvų globos, rastų saugią ir mylinčią šeimą, kurioje galėtų augti ir tobulėti. Visuomenės palaikymas ir aktyvus dalyvavimas šioje srityje yra neįkainojamas.

Globėjų savaitę organizavo Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras. Programoje dalyvavo VKMA mokiniai ir mokytojai: animatorių mokyklėlė (NVŠ mokytoja Klavdija Gaidaš), dainavimo ugdymo programa (mokytoja Vita Pimpienė), gitaros ugdymo programa (mokytojas Serafim Zolin), kanklių ugdymo programa (mokytoja Skaidrūnė Baliūnaitė).

Nuotraukos: Marija Bazarova

Antaninių šventė

Šiltą ir saulėtą 2024-06-13 popietę būrys VKMA ugdytinių ir mokytojų keliavo į Ceikinių miestelį Ignalinos rajone vietos gyventojams ir svečiams  kurti  šventinę nuotaiką.

Laikantis senųjų tradicijų čia švenčiamos Antaninės. VKMA bendruomenė dovanojo koncertą. Jame dainavo  E. Galaguzaitė, M. Ziuziova, E. Daubaraitė , S. Naidionova, U. Labuckaitė, Katrina ir Patricija Giulbudaghyants-mokytoja V. Pimpienė. Taip pat M. Kaziukonis ir A. Chadarovičiūtė-mpokytoja I. Alėjūnienė. Bei mokytojos V. Krasauskienės mokinė G. Reginytė. Smuikais griežė Katrina ir Patricija Giulbudaghyants, F. Umbrasas ir jų mokytoja I. Gudienė. Akordeonu bei armonika grojo mokytojas R. Treigys. Muzikuojantiems ugdytiniams talkino koncertmeisteriai Ž. Jankelevič, A. Tarakanova ir S. Zolin. Po pasirodymų pasivaišinę skania -žuviene (renginio metu vyko žuvienės virimo edukacija), apdovanoti nuostabiomis lauko gėlių puokštėmis, laimingi grįžome namo.

Mokytoja Valerija Krasauskienė

IV Tarptautinis Antazavės dvaro vasaros festivalis

Nuaidėjo tris dienas trukusio IV Tarptautinio Antazavės dvaro vasaros festivalio garsai, palikę ir atlikėjams, ir žiūrovams neišdildomus įspūdžius bei palietę jautriausias sielos stygas.

Kiekvienas festivalio dalyvis buvo šiltai sutiktas, pagerbtas renginio organizatorės – Utenos meno mokyklos fortepijono mokytojos ekspertės Zitos Lukošiūnienės. O jaunieji talentai pelnė gausybę komplimentų iš festivalio globėjos – aktorės Virginijos Kochanskytės lūpų!

Tie jaunieji talentai, tai Visagino kūrybos ir menų akademijos auklėtiniai: Ieva Paškova (mokytoja Vita Pimpienė), Darja Petrova (mokytoja Ilona Alėjūnienė), Zarina Naidionova, Sofija Romančenkaitė (mokytoja Jelena Krylova), Gerda Reginytė (mokytoja Valerija Krasauskienė), Robert Andžejevskij (mokytoja Leila Urmanova-Vnukova), Anastasija Gubarenko, Darja Margun (mokytoja Natalja Dunajeva), Marija Kaleničenko (mokytoja Karina Gurina).

Mokiniai – dainininkai ir pianistai atliko baroko ir romantizmo epochų kūrinius. Dainininkams pritarė koncertmeisteris Edgar Petrinko.

Baroko ir romantinės muzikos garsai liejosi puošnioje dvaro salėje, kur buvo demonstruojami naujausi dailininkės Lilianos Žutautienės tapybos darbai. O vazoje pamerktos pinavijos skleidė nuostabų vasaros svajų aromatą…

Kaip viskas puikiai dera: dvaras, vasara, muzika, dailė ir svajos! Norėtųsi dar ne sykį čionai sugrįžti, kur puoselėjamos grafų Pliaterių dvariškos tradicijos, pagerbiamas didikų Pacų atminimas ir suteikiama galimybė festivalio renginiuose pasirodyti Aukštaitijos regiono jauniesiems talentams.

VKMA Fortepijono ugdymo programos mokinių ataskaitinis koncertas tėvams

2024 m. birželio 8 d. VKMA salėje skambėjo fortepijoninė muzika. Į ataskaitinį koncertą savo tėvelius ir artimuosius sukvietė mokytojų Nataljos Beločkinos ir Alesios Krumplevskajos fortepijono klasės mokiniai.

Mokytojos paruošė tėvams staigmeną. Jos papasakojo tėvams apie jų vaikų pasiekimus, išdaigas ir atradimus fortepijono pamokose. Mokiniai nuoširdžiai skambino mėgstamiausius kūrinius, o gausiai susirinkę klausytojai negailėjo jiems aplodismentų. Koncerto pabaigoje mokytojos pasveikino ugdytinius su puikiu pasirodymu ir padėkojo tėveliams už bendradarbiavimą.

Viešasis turto nuomos konkursas

Visagino kūrybos ir menų akademija skelbia negyvenamųjų patalpų, esančių Visagine, nuomos maitinimo paslaugų teikimui KONKURSĄ.

Patalpos yra Vilties g.16, bendras plotas 62,25 m2. Pradinis turto nuompinigių dydis: 55,40 Eur per mėnesį. Nuomos terminas – 5 metai.
Paraiškos priimamos vokuose adresu Vilties g.16, Visaginas, 114 kab. iki 2024 m. birželio 19 d.
Tel. pasiteirauti: +370 659 56920.

KONKURSO SĄLYGOS RASITE ČIA
KONKURSO SĄLYGŲ PRIEDAS

Sveikiname Visagino kūrybos ir menų akademijos 2024 m. absolventus!

„Gyvenimas – tarsi drugelio sparnas – visokiais raštais ir jausmais išmargintas… Kiekvieno iš Jūsų viduje plasnoja daugybė drugelių. Tai Jūsų mintys, norai, jausmai, svajonės. Išmokę valdyti šiuos sparnus, galėsite nuskristi  į bet kurį kampelį. Svarbiausia – nesiliauti plasnojus…“

Respublikinis tautosakos ekranizacijos konkursas „Animuoju lietuvišką pasaką 2024“

2024 m. gegužės 17 d. jau šeštąjį kartą Kauno tautinės kultūros centras organizavo Respublikinį tautosakos ekranizacijos konkursą „Animuoju lietuvišką pasaką“. Konkurse dalyvaujantys mokiniai derino tradicines ir šiuolaikines raiškos formas, apjungė liaudies kūrybą ir asmeninius gebėjimus į bendrą rezultatą – lietuviškus animacinius filmukus. Šiais metais lietuvių tautosaką ekranizavo 107 mokiniai iš 17 organizacijų, viso sukurti 38 animaciniai filmukai, kuriuose atvaizduotos lietuvių liaudies pasakos, sakmės, padavimai, legendos, mįslės ir dainos.

VKMA Animacijos studijos „Juodas katinas“ ugdytiniai dalyvavo  konkurse su animaciniu filmuku „Pasakos be galo“ ir buvo apdovanoti padėka bei suvenyrais – 2025 m. kalendoriais su iš konkurso pristatytų darbų kadrų nuotraukomis ir kvietimą į edukacinę programą „Animacija – iššūkiai ir galimybės“, kurią ves Kauno informacinių technologijų mokyklos mokytojas Mantas Poška.

Visus konkursui pateiktus darbus galite rasti adresu: http://ktkc.lt/cat…/animuoju-lietuviska-pasaka-2024/

Į viršų