Rytų Aukštaitijos džiazo forumas 2023

Lapkričio 15 d. Ignalinos kultūros centre ir lapkričio 24 d. Utenos meno mokykloje vyko jubiliejinis ,,Rytų Aukštaitijos džiazo forumas 2023“. Džiazo muzikos mylėtojus džiugino išskirtinio balso savininkė, džiazo vokalinės muzikos atlikėja, pedagogė Vita Rusaitytė ir  trombonininkas, dūdmaišininkas, multiinstrumentininkas, vokalistas, kompozitorius Skirmantas Sasnauskas. Šalia garsių atlikėjų forume dalyvavo Utenos, Ignalinos, Švenčionėlių, Molėtų, Zarasų jaunieji talentai.

Visaginą atstovavo Visagino kūrybos ir menų akademijos mokiniai, vokalistai: Samanta Kiškelytė mokytoja Veranika Konan, Aneta Miloš mokytoja Ilona Alėjūnienė, Darina Čepiolkina mokytoja Vilija Ginaitienė, Gerda Reginytė mokytoja Valerija Krasauskienė, Rodion Starinskij ir Mėlika Rakauskaitė mokytoja Vita Pimpienė, Lev Voloschik (saksofonas) mokytojas Algimantas Rastenis.

AUKŠTAITIJOS REGIONO KONKURSAS „MAŽASIS VIRTUOZAS 2024“

Kviečiame dalyvauti Aukštaitijos regiono konkurse „Mažasis virtuozas“, skirtam aukštaitijos metams paminėti. Konkursas vyks 2024 m. balandžio 26 d. VKMA didžiojoje salėje (Festivalio g. 3 A, Visaginas).

Konkurso tikslas – skatinti muzikos mokyklų pedagogų, moksleivių, jų tėvų ir muzikinės akademinės bendruomenės ryšius, plėsti moksleivių muzikavimo galimybes, nuosekliai ir profesionaliai ugdant fortepijoninės technikos įgūdžius.

Konkurso dalyviai atlieka 2 kūtinius: vienas iš jų privalomas, kitas – charakterinė pjesė.

Privalomas etiudas:

Konkurso dalyvių anketos priimamos iki 2024 m. kovo 1 d. el. paštu nuostabusvirtuozas@gmail.com

Dalyvio ANKETĄ rasite ČIA.

Konkurso NUOSTATAI.

Konkurso organizatoriai: Visagino kūrybos ir menų akademijos direktorius Romualdas Kondrotas ir VšĮ „Meno ir švietimo pasaulis“. Konkurso kuratorė – fortepijono metodinės grupės vedėja, mokytoja ekspertė Leila Urmanova – Vnukova.

Paskaita „Programinė muzika“

2023 m. lapkričio 30  dieną Visagino kūrybos ir menų akademijoje įvyko NVŠ programos „Įvairiaspalvė muzikos kalba“, kurios autorė yra  Leila Urmanova-Vnukova, paskaita „Programinė muzika“. Paskaitą vedė fortepijono mokytoja metodininkė Galina Jaurova.

Programinė muzika gyvuoja nuo senų laikų. Jos ištakos glūdi liaudies muzikoje: tai įvairios dainos, perduodamos iš kartos į kartą, kurias vaikai girdi nuo pat kūdikystės.

Muzikos kūriniai, turintys žodinį apibūdinimą, yra vadinami programiniais. Pavadinimai suteikia

kūriniams esminių bruožų, apibūdinančių atitinkamą charakterį, nuotaiką, dvasinį išgyvenimą. Jais įvardinami gamtos reiškiniai, įvykiai, liaudiškos šventės, pasakų herojai ir t.t. Programinė muzika tapo nauja muzikos ir žodžio sinteze bei didžiuliu kultūriniu atradimu. Programinį pavadinimą kūriniams pirmasis pritaikė kompozitorius Ferensas Listas. Programinės muzikos atlikimas praplečia mokinių pasaulėžiūrą, skatina kūrybiškumą, žingeidumą, ugdo meninį skonį.  

Paskaita – koncertas vyko neformalioje aplinkoje. Mokiniai su malonumu klausėsi atliekamų kūrinių, stebėjo vaizdinę medžiagą, atsakinėjo į klausimus. Koncerte skambėjo  liaudies muzika, J. S. Bacho, M. K. Čiurlionio, L. Povilaičio, B. Dvariono, H. Turinos kūriniai.  

Renginiui pasibaigus vyko refleksija. Tokie jaukūs renginiai suteikia galimybę mokiniams praplėsti akiratį, įgyti žinių, bendravimo ir kultūrinių kompetencijų.

Koncerte dalyvavo mokiniai: Robert Andžejevskij, Jonas Bieliauskas, Edvin Osipov, Vadim Chigir, Diana Špolianskaja, Vladimir Palkin, kuriuos  paruošė mokytojai: Leila Urmanova Vnukova, Nina Bacienė, Galina Jaurova. Renginio įgarsinimas ir apšvietimas – Valdas Burokas.

Visagino kūrybos ir menų akademijos mokytoja metodininkė Galina Jaurova.

Mokinių dailės kūrybos paroda „Muzika ant molberto“

2023 metų lapkričio 28 d. VKC „Draugystės“ parodos salėje įvyko NVŠ programos „Įvairiaspalvė muzikos kalba“ ciklo paskaita – mokinių dailės kūrybos paroda „Muzika ant molberto“. Parodos rengėjos –  dailininkė Ganna Dzyuban ir  programos autorė ir organizatorė Leila Urmanova – Vnukova.  

Leila Urmanova – Vnukova parodos atidarymą pradėjo žodžiais: – Šiandien su džiaugsmu galiu pasidalinti 2023 m. Visagino kūrybos ir meno akademijoje įgyvendintos neformaliojo švietimo programos „Įvairiaspalvė muzikos kalba“ rezultatais. Mūsų programos „Įvairiaspalvė muzikos kalba“ renginių ciklas artėja link pabaigos. Programa truko aštuonerius mėnesius, todėl ši paroda – puikus mūsų bendro, produktyvaus darbo rezultatas. Mes su profesionaliausia komanda padarėme didžiulį darbą.”

Parodoje, kuri buvo pristatyta Visagino miesto bendruomenei ir svečiams, buvo demonstruojami geriausi „Įvairiaspalvė muzikos kalba“ programos dalyvių darbai. Paroda vyks iki š. m. gruodžio 14 d.

Programa „Įvairiaspalvė muzikos kalba“ – tai ilgametė autorės patirtis, aprobuota darbe su meno mokyklos mokytojais ir moksleiviais. Buvo iškelti ir įvykdyti šie tikslai ir uždaviniai:

Tikslas – moksleivių vaizdinio mąstymo ugdymas integruotose muzikos, dailės, literatūros, kino pamokose.

Uždaviniai:

  • formuoti mokinių meninį skonį;
  • skatinti mokinių saviraišką;
  • mokyti vaizdinės muzikos meno kalbos, suteikiant žinių, formuojant gebėjimus ir įgūdžius, kad moksleiviai perprastų vidinę muzikos esmę, jos sąveiką su artimomis meno rūšimis – literatūra, daile, teatru ir kt.;
  • ugdyti meninį moksleivių pasaulio suvokimą per individualią kūrybinę veiklą;

Programa „Įvairiaspalvė muzikos kalba“ šiais metais buvo papildyta naujomis temomis. Programos turinys suteikė galimybę dalyviams susipažinti su skirtingo amžiaus, skirtingų šalių ir kultūrų garsiais pianistais ir įsijungti į kūrybinį procesą. Visos suplanuotos pamokos, konsultacijos su mokiniais pravestos pagal tvarkaraštį.

Visuose renginiuose dalyvavo programoje dalyvaujantys mokytojai: vyresniosios mokytojos – Ganna Dzyuban, Nadežda Moisejeva, mokytojos metodininkės – Galina Jaurova, Nina Bacienė, Vera Rodionova, mokytoja ekspertė Leila Urmanova-Vnukova, mokiniai, tėveliai.

Programos įgyvendinime dalyvavo 42 mokiniai ir 5 mokytojai. Ugdytiniai turėjo galimybę plėtoti vaizdinį mąstymą integruotose fortepijono, literatūros, dainavimo, poezijos, dailės pamokose.

Visi žmonės yra labai skirtingi, ir kiekvienas iš jų transliuoja skirtingą energiją. Atlikėjas, pianistas turi savo pasaulėžiūrą, skonį, atlikimo stilių, kurie formuojasi iš vaikystės,  šeimos bei kultūrinių tradicijų, įgytų gebėjimų, patirties, išgyvenimų. Ir labai svarbu, kad jaunesnioji karta mokytųsi iš ryškių asmenybių pavyzdžių, iš rimtų pasiekimų muzikos kūrinių atlikime, iš pasaulio vizijos per garsų spalvas.              

Individualiai ir grupėse vyko muzikos, dailės užsiėmimai.  Buvo organizuojamos diskusijos, koncertai, parodos. Šiose veiklose vaikai ir jaunimas turėjo galimybę realizuoti savo menines idėjas (muzikuojant, dainuojant, vaidinant), reflektuoti, stebėti ir vertinti vieni kitus. Programos turinį sudarė temos, skirtos muzikos, vaizduojamojo meno ir literatūros suvokimo įgūdžiams bei gebėjimas lavinti. Buvo apžvelgiami įvairūs muzikos žanrai ir jų sąveika su kitomis meno kryptimis: literatūra (proza ir poezija), vaizduojamuoju menu (tapyba), kinu. Ugdytiniai susipažino su dailininkų, poetų, kompozitorių kūryba, samprotavo apie žmogaus vertę šiuolaikinėje visuomenėje, etikos, moralės normas, filosofinius bei socialinius aspektus. Programos dalyviai buvo supažindinti su numatytomis veiklomis ir turėjo galimybę pasirinkti pageidaujamą užsiėmimą.

Kiekvieną penktadienį Visagino kūrybos ir menų akademijos mokiniams, NVŠ programos dalyviams, vyko dailės užsiėmimai, kuriuos vedė Visagino kūrybos ir menų akademijos vyresnioji mokytoja, dailininkė Ganna Dzuyban. Sėkmingai įvykdyti visi suplanuoti edukaciniai renginiai, paskaitos – koncertai.                

Nuoširdžiai dėkojų visiems programos mokiniams ir jų mokytojams už kūrybingumą, nuoširdumą įgyvendinant programą, siekį įgyvendinti programos tikslus, mokyti vaizdinės muzikos meno kalbos, suteikiant žinių, formuojant gebėjimus ir įgūdžius. Dėkoju Valdui Burokui už pagalbą pravedant edukacinius renginius, organizuojant parodą.

Apdovanojimai: už dalyvavimą Neformaliojo vaikų švietimo programoje – edukacinių renginių cikle mokytojoms: Gannai Dzyuban, Galinai Jaurovai, Ninai Bacienei, Nadeždai Moisejevai.

Neformaliojo švietimo programos „Įvairiaspalvė muzikos kalba“ autorė, fortepijono metodinės grupės vedėja, mokytoja ekspertė Leila Urmanova – Vnukova

Vokalinių ansamblių koncertas Jonavoje

Lapkričio 25 d. Jonavos kultūros centre vyko kitąmet šimtmetį minėsiančios Lietuvos dainų šventės vokalinių ansamblių koncertas „Žeme, kas tu esi?“. Jame dalyvavo geriausi šalies vokaliniai ansambliai iš Vilniaus, Ukmergės, Molėtų, Jonavos, Varėnos, Kretingos, Šakių, Kazlų Rūdos, Sintautų, Miežiškių, Linkuvos, Kupiškio, Josvainių. Visagino miestą garbingai atstovavo Visagino kūrybos ir menų akademijos moterų tercetas „ŽaRa“ bei solistė Loreta Gaivenytė. Puikus renginys įvairius scenos menus sujungė į vieną pasirodymą. Žavesio koncertinei programai suteikė gyvo garso grupė „U’Elements“, jungianti Lietuvos, Latvijos ir Armėnijos muzikantus bei šiuolaikinio šokio šokėjai. Renginį organizavo Lietuvos nacionalinis kultūros centras. 2024 m. liepos 4 d. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje vyksiančiame Dainų šventės vokalinių ansamblių koncerte dalyvaus 31 kolektyvas iš visos Lietuvos bei  užsienio lietuvių kolektyvai iš JAV ir Australijos. Aukščiausio meistriškumo lygio koncerte bus apmąstoma šventumo bei pagarbos Žemei tema.

III Respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Rudens Pop-Jazz 2023“

2023 m. lapkričio 26 dieną Vilniuje, šv. Kotrynos bažnyčioje vyko III Respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Rudens Pop-Jazz 2023“. Į šią nuostabią koncertinę salę sugužėjo didelis būrys populiariosios džiazo muzikos mylėtojų ir gerbėjų iš Kauno, Vievio, Alytaus, Grigiškių, Varėnos, Vilniaus konservatorijos, muzikos ir menų mokyklų.

Mūsų Visagino kūrybos akademijai atstovavo Veleslav Naidionov (mokytoja Alesia Krumplevskaja), Adrielė Kiseliovaitė, Jelizaveta Treize, Veronika Smoljaninova (mokytoja Rita Kuprinskaitė), dalyvaujantys neformaliojo vaikų švietimo programoje ,,Meninės studijos- menų virusas“.

Jaunieji atlikėjai pasirodė puikiai: V. Naidionov – I vietos laureatas, A. Kiseliovaitė – diplomantė, fortepijono trio A. Kiseliovaitė, J.Treize, V. Smoljaninova – diplomantas, nominacija už sceninį entuziazmą. Taip pat mergaitės buvo apdovanotos komisijos pirmininko specialiu saldžiu prizu.

Linkme jauniesiems atlikėjams ir toliau sėkmingai siekti naujų laimėjimų kituose konkursuose!

Respublikinis jaunųjų dainininkų konkursas „Rudens melodija 2023“

2023 m. lapkričio 22 d. Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykloje įvyko Respublikinis jaunųjų dainininkų konkursas „Rudens melodija“, skirtas Miko Petrausko 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Į konkursą atvyko dalyviai iš Rokiškio, Švenčionių, Vilniaus, Ukmergės, Ignalinos muzikos, meno mokyklų ir bendrojo ugdymo įstaigų. Visaginą atstovavo Kūrybos ir menų akademijos dainavimo ugdymo programos mokiniai.

Dalyvių pasirodymus vertino: komisijos pirmininkas LMTA profesorius Dainius Puišys, LNOBT operos solistė, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytoja Regina Burakauskienė-Šilinskaitė ir Utenos meno mokyklos mokytoja metodininkė Rasa Rugaitytė.

Po dalyvių pasirodymų vyko dainavimo meistriškumo pamokos kuriose aktyviai dalyvavo visi Visagino kūrybos ir menų akademijos auklėtiniai.

Sveikiname mokinius ir jų mokytojus dalyvavusius konkurse ir meistriškumo pamokose:

Veroniką Smoljaninovą – I laipsnio laureatę, gražiausiai atliktos lietuvių liaudies dainos diplomantę ir Gytį Švaikovskį – II laipsnio laureatą, mokytoja Veranika Konan, koncertmeisterė Violeta Pščelovskaja;

Mindaugą Kaziukonį – I laipsnio laureatą, ir Darją Petrovą, mokytoja Ilona Alėjūnienė, koncertmeisterė Žana Jankelevič; Gerdą Reginytę, mokytoja Valerija Krasauskienė, koncertmeisterė Žana Jankelevič.

Sofiją Romančenkaitę – diplomantę, mokytoja Jelena Krylova, koncertmeisterė Marina Voitkevič.

Į viršų