Month: lapkričio 2020

Skelbiamas gražiausio kalėdinio bei naujametinio vaizdo sveikinimo konkursas!

Iki pačių nuostabiausių metų švenčių liko mažiau nei  mėnuo!

 Skelbiamas gražiausio kalėdinio bei naujametinio vaizdo sveikinimo konkursas!

 • Gražiausias savo kūrybos ( proza arba eilėmis) vaizdo sveikinimas su Šv. Kalėdomis arba Naujaisiais metais.
 • Gražiausias kito autoriaus ( proza arba eilėmis) vaizdo sveikinimas su Šv. Kalėdomis arba Naujaisiais metais.

1. Konkurse gali dalyvauti visi pageidaujantieji.
2. Jūs galite atsiųsti įvairiausius vaizdo įrašus su kalėdiniais arba naujametiniais sveikinimais.
Būtinai nurodykite autorių, arba šaltinį ( jei autorius nežinomas).

3. Pateikiamų vaizdo įrašų skaičius ( ne daugiau 3).
5. Pirmenybė teikiama trumpiems sveikinimams (1,5-3 min.).
6. Konkurso vykdymo terminai. Konkursas vyks dviem etapais.

7. Sveikinimus siųskite el.paštu:

klavdija.gaidas@vkn.lt

bandzu2001@gmail.com

arba messendger: Klavdija Gaidash, Ganna Dzyuban

Pirmas etapas – nuo lapkričio 30 d. iki gruodžio 16 d.. Konkurso rezultatai bus skelbiami gruodžio 21 dieną. 

Antras etapas – nuo gruodžio 22 d. iki sausio 04 d.. Konkurso rezultatai bus skelbiami sausio 6 dieną.

 Geriausi sveikinimai bus paskelbti VKMA tinklalapyje ir FB puslapyje: 

https://vkma.lt , https://www.facebook.com/kurmenas 

Konkurso nugalėtojų lauks padėkos raštai bei dovanėlės!


Organizatoriai

Muzikali tapyba ir tapybiška muzika

Tęsiamas neformaliojo vaikų švietimo programos „Įvairiaspalvėmuzikos kalba“edukacinių renginių ciklas”.

2020 metų lapkričio 24 dieną 18.00 įvyko Neformaliojo vaikų švietimo programos „Įvairiaspalvė muzikoskalba“ nuotolinė konferencija „Zoom“ platformoje.

Mokytoja Nina Bacienė parengė lekciją-koncertą  „Muzikali tapyba ir tapybiška muzika“

Mokiniai įdėmiai klausėsi lekcijos ir dalyvavo joje atlikdami muzikinius kūrinius, demonstruodami savo nupieštus paveikslus. Dalyviai sužinojo, kaip muzika ir tapyba įtakoja viena kitą, susipažino su „tapybiškos muzikos“ ir „muzikalios tapybos“ pavyzdžiais.  

Renginyje dalyvavo mokiniai, tėveliai ir programą vykdantys mokytojai: vyresniosios mokytojos – Natalja Dunajeva, Ganna Dzyuban, Nadežda Moisejeva ir Violeta Pščelovskaja, bei mokytojos metodininkės – Ilona Alėjūnienė, Nina Bacienė, Eligija Balbierytė, Galina Jaurova ir Vera Rodionova, taip pat, mokytoja ekspertė Leila Urmanova-Vnukova.

Džiugu, kad nepaisant susidariusios situacijos, kuomet ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu, programos dalyviai susitelkė bendram tikslui ir įgyvendino savo idėją, surasdami naujas bendravimo, pateikimo formas.

Esu labai dėkinga mokytojai Ninai Bacienei už įdomų pristatymą, Gannai Dzyuban už vizualizaciją ir techninius konferencijos transliavimo dalykus, o visiems programos dalyviams už aktyvų dalyvavimą.

Programos autorė Leila Urmanova – Vnukova

Žemiška ir dangiška garsų spalvų pasaulyje

Neformaliojo vaikų švietimo programa „Įvairiaspalvė muzikos kalba“

Tęsiamas neformaliojo vaikų švietimo programos „Įvairiaspalvėmuzikos kalba“edukacinių renginių ciklas.

2020 metų lapkričio 10 dieną 18.00 įvyko Neformaliojo vaikų švietimo programos „Įvairiaspalvė muzikoskalba“nuotolinė konferencija „Zoom“ platformoje. Mokytojos Vera Rodionova ir Natalja Dunajeva parengė lekciją-koncertą ir išsamiai pristatė temą „Žemiška ir dangiška garsų spalvų pasaulyje“.

Renginyje dalyvavo mokiniai, tėveliai ir programą vykdantys mokytojai: vyresniosios mokytojos – Natalja Dunajeva, Ganna Dzyuban, Nadežda Moisejeva ir Violeta Pščelovskaja, bei mokytojos metodininkės – Ilona Alėjūnienė, Nina Bacienė, Eligija Balbierytė, Galina Jaurova ir Vera Rodionova, taip pat, mokytoja ekspertė Leila Urmanova-Vnukova.

Mokiniai įdėmiai klausėsi lekcijos ir dalyvavo joje atlikdami muzikinius kūrinius, demonstruodami savo nupieštus paveikslus.

Džiugu, kad nepaisant susidariusios situacijos, kuomet ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu, programos dalyviai susitelkė bendram tikslui ir įgyvendino savo idėją, surasdami naujas bendravimo, pateikimo formas.

Esu labai dėkinga mokytojoms Verai Rodionovai ir Nataljai Dunajevai už įdomų pristatymą, Gannai Dzyuban už vizualizaciją ir techninius konferencijos transliavimo dalykus, o visiems programos dalyviams už aktyvų dalyvavimą.

Programos autorė Leila Urmanova – Vnukova

RESPUBLIKINIS JAUNŲJŲ PIANISTŲ FESTIVALIS-KONKURSAS

„Grand Pas“ („DIDYSIS ŠOKIS“)

N U O S T A T A I

TIKSLAS –

gilinti ir ugdyti mokinių fortepijoninio šokio žanro žinias bei bendrakultūrines kompetencijas, tenkinant jų saviraiškos poreikius, skatinant kūrybiškumą. 

UŽDAVINIAI:

 • užtikrinti projekto tęstinumą;
 • supažindinti mokinius su įvairių epochų bei stilių šokio žanro muzika nuo baroko iki dabartinių laikų;
 • ugdyti mokinių kūrybiškumą, artistiškumą, muzikinį skonį;
 • padėti adaptuotis netradicinėse mokymosi erdvėse;
 • lavinti IT (informacinių technologijų) gebėjimus, pateikiant kūrinį virtualioje erdvėje;
 • suteikti galimybę dalyvauti ir mažą konkursinę patirtį turintiems jauniesiems pianistams;
 • plėtoti Lietuvos muzikos ir meno mokyklų fortepijono pedagogų dalykinius ryšius;

ORGANIZATORIAI:

 • Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla;
 • Kauno Dailės gimnazija. 

RENGĖJAI:

 • Kaišiadorių meno mokykla (Gedimino g. 85, LT-56144, Kaišiadorys);
 • Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialas (Vytauto g. 94, Ariogala);
 • Zarasų meno mokykla (Dariaus ir Girėno g. 11, Zarasai);
 • Rietavo K. Oginskio meno mokykla (Parko g. 10, Rietavas);
 • Biržų V. Jakubėno muzikos mokykla (Kęstučio g. 6, Biržai);
 • Vilkaviškio muzikos mokyklos Kybartų filialas (Vištyčio g. 38, Kybartai);
 • Panevėžio rajono muzikos mokykla (Laisvės g. 18, Krekenava).

DALYVAVIMO SĄLYGOS:

 • festivalis-konkursas vyks nuotoliniu asinchroniniu būdu;
 • festivalyje-konkurse gali dalyvauti šalies muzikos (meno) mokyklų I-VIII klasių jaunieji pianistai-solistai;
 • dalyviai skirstomi į dvi kategorijas:

A   I-IV klasės;

B   V-VIII klasės.

 • kiekvienas dalyvis atlieka VIENĄ laisvai pasirinktą šokio žanro kūrinį mintinai;
 • pakartojimai kūrinyje neprivalomi;
 • vaizdo įrašo failo pavadinime BŪTINA nurodyti atlikėjo Vardą Pavardę, klasę, kūrinio Autorių ir Pavadinimą (pvz., Jonas Jonaitis, 4 kl., Johann Sebastian Bach – Menuetas g-moll.mp4);
 • festivalio-konkurso dalyvis savo pilnai parengtą viešinimui pasirodymo įrašą įkelia į wetransfer.com;
 • anketas su pasirodymo įrašo nuoroda siunčia savo regiono konkurso-festivalio rengėjui; 
 • užpildyta festivalio-konkurso dalyvio anketa kartu yra ir sutikimas dėl festivalio dalyvio vardo, pavardės ir vaizdo įrašo viešinimo virtualioje erdvėje;
 • festivalis-konkursas nemokamas.

FESTIVALIO-KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA:

 • vertinimo komisijos rezultataikartu su dalyvių diplomaisbus paskelbtiKauno Miko Petrausko muzikos mokyklos interneto svetainėje www.mpetrausko.kaunas.lm.lt ir Facebook socialiniame tinkle 2021 m. vasario 10 d.

FESTIVALIO-KONKURSO TECHNINIAI REIKALAVIMAI:

 • vaizdo įrašas turi būti nufilmuotas stabiliai, pageidautina horizontaliai, nejudančia kamera;
 • atlikėjo apranga – koncertinė;  
 • rekomenduojama nesidalinti vaizdo įrašais per Messenger programėlę, nes pablogėja kokybė;
 • vaizdo įraše turi matytis visas atlikėjas;
 • už pasirodymo vaizdo įrašo kokybę atsakingi patys festivalio-konkurso dalyviai. Organizatoriai pasilieka teisę nepublikuoti nekokybiškų vaizdo įrašų;
 • kiekvieno regiono atsakingas atstovas visų mokinių anketas ir pasirodymo vaizdo įrašus, pilnai parengtus viešinimui, iki 2021 m. sausio 27 d. imtinai siunčia konkurso organizatoriams el. pašto adresu grandpasmpmm@gmail.com 

VERTINIMAS:

 • festivalio-konkurso vertinimo komisiją sudarys aštuoni skirtingų regionų mokyklų atstovai; 
 • vertinimo komisijos narių pavardės bus paskelbtos konkurso dieną;
 • vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neskundžiami.

APDOVANOJIMAI:

 • A ir B kategorijose bus skiriamos I, II, III vietos;
 • kiekvienoje kategorijoje bus skiriama po vieną Grand Prix;
 • konkurso Grand Prix, I, II, III vietų laureatai bus apdovanojami skaitmeniniais diplomais, kuriuos parsisiųsti reikės iš mokyklos svetainės.

INFORMACIJA:

Festivalio-konkurso koordinatorės: 

Rūta Varnienė, mokytoja ekspertė, tel.: 8-615 40891;

Irina Tranauskienė, mokytoja metodininkė, tel.: 8-610 32425; 

Agnė Rekuvienė, mokytoja metodininkė, tel.: 8-650 88608;

Valerija Dmitrenko, vyresnioji mokytoja, tel.: 8-611 55240.

grandpasmpmm@gmail.com

PRIDEDAMI PRIEDAI:

PRIEDAS NR. 1. Festivalio-konkurso dalyvio anketa;

PRIEDAS NR. 2. Festivalio-konkurso dalyvio vertinimo aprašas.

PRIEDAS NR. 1

FESTIVALIO-KONKURSO DALYVIO ANKETA

Mokinio vardas, pavardė
Klasė
Kompozitoriaus vardas, pavardė
Kūrinio pavadinimas
Video nuoroda iš wetransfer.com
Mokykla
Mokytojo vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (tel., el. paštas)

PRIEDAS NR. 2

FESTIVALIO-KONKURSO DALYVIO VERTINIMO APRAŠAS

Vertinimo komisiją sudaro mažiausiai 7 deleguoti nariai iš festivalio-konkurso partnerių muzikos/meno mokyklų. Komisijos pirmininką skiria festivalio-konkurso organizacinis komitetas. 

Vertinimo komisija, išklausius visus atlikėjus, juos vertina 25 balų sistemoje:

 • 10-14 balų – III vieta;
 • 15-19 balų – II vieta;
 • 20-24 balai – I vieta;
 • 25 balai – Grand Prix.

Visi festivalio-konkurso dalyviai pagal klases yra skirstomi į dvi kategorijas:

A I-IV klasės;

B V-VIII klasės. 

Kiekvienoje kategorijoje bus skiriama po vieną Grand Prix. Jeigu vienoje kategorijoje maksimalų balų skaičių surenka daugiau nei vienas atlikėjas, vertinimo komisijos pirmininko balai dvigubinami.

Festivalio-konkurso organizacinio komiteto išrinktas vertinimo komisijos sekretorius konkurso dalyvių vertinimo protokole užpildo kiekvieno komisijos nario vertinimo rezultatus ir šiame protokole įrašo kiekvieno atlikėjo bendrą balą pagal vidurkį.

Festivalio-konkurso vertinimo komisijos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.

Linksmi vaikų filmukai lietuviškai

Visagino kūrybos ir menų akademija lapkričio 09 – 13 dienomis įgyvendino vaikų socializacijos projektą „Linksmi vaikų filmukai lietuviškai”.

Pagrindinis projekto tikslas – suburti vaikų komandą, supažindinti   su lietuviškais filmais  ir sukurti palankias sąlygas lietuvių kalbos tobulinimui bei turiningam laisvalaikiui.

Projekto vadovės: mokytojos Katsiaryna AHRYZKA ir Diana ŠILOVA. Kviečiame pažiūrėti projekto metu sukurtą

vaizdo filmuką „Gera nuotaika!”

Į viršų