FŠPU dailės, šokio ir teatrinio ugdymo kryptis

DAILĖS UGDYMO PROGRAMA

OLGA KALININA

JURIJ KALININ

TATJANA KOVALIOVA

SVETLANA STOLIARENKO

KLASIKINIO ŠOKIO UGDYMO PROGRAMA

TATJANA JEŽOVA

TEATRINIO UGDYMO PROGRAMA

MARINA SHISHKINA

GRAŽINA KARLAITĖ

Ką svarbu žinoti prieš sudarant sutartį?

  • Sudarant sutartį būtina pateikti sutartį sudarančio tėvo (ar globėjo) asmens dokumentus ir vaiko gimimo liudijimą – sutartis be asmens dokumentų nesudaroma.
  • Sutartis galioja iki š. m. rugpjūčio 31 d., jei norėsite sutartį nutraukti anksčiau, būtina pateikti raštišką prašymą informaciniame centre (pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 9.30 iki 17.30 val.).
  • Mokestis mokamas visus mokslo metus (nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 30 d.) už kiekvieną einamąjį mėnesį iki 20 d.
  • Už paslaugas mokama vienu pavedimu neatsižvelgiant, kiek ugdymo programų ar būrelių lanko vaikas (-ai). Atliekant pavedimą grafoje mokėjimo paskirtis būtina nurodyti vaiko vardą, pavardę. Jei yra mokama už kelis vaikus – nurodyti jų visų vardus ir pavardes.
Į viršų