FŠPU dailės, šokio ir teatrinio ugdymo programos

 • Kaina: 18 Eur/mėn.

DAILĖS UGDYMO PROGRAMA

 • Amžius: nuo 6 – 11 metų mokyklinio amžiaus vaikai
 • PRADINIO ugdymo trukmė: 3 metai
 • PAGRINDINIO ugdymo trukmė: 4 metai
 • Baigusiems FŠPU pagrindinio dailės ugdymo programą išduodamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas.

KLASIKINIO ŠOKIO UGDYMO PROGRAMA

 • Amžius: nuo 6 – 8 metų mokyklinio amžiaus vaikai
 • PRADINIO ugdymo trukmė: 3 metai
 • PAGRINDINIO ugdymo trukmė: 4 metai
 • Baigusiems FŠPU pagrindinio klasikinio šokio ugdymo programą išduodamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas.

TEATRINIO UGDYMO PROGRAMA

 • Amžius: nuo 6 – 12 metų mokyklinio amžiaus vaikai
 • PRADINIO ugdymo trukmė: 2 metai
 • PAGRINDINIO ugdymo trukmė: 4 metai
 • Baigusiems FŠPU pagrindinio teatrinio ugdymo programą išduodamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas.

Ką svarbu žinoti prieš sudarant sutartį?

 • Sudarant sutartį būtina pateikti vieno iš tėvų (globėjo / rūpintojo) asmens dokumentą, vaiko gimimo liudijimą – sutartis be asmens dokumentų nesudaroma.
 • Sutartis galioja iki š. m. rugpjūčio 31 d. Norint nutraukti sutartį anksčiau, būtina pateikti prašymą dėl sutarties nutraukimo kab. 102 (VKMA I korpusas, Vilties g. 16).
 • Mokestis mokamas visus mokslo metus (nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 30 d.) iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos.
 • Už paslaugas mokama vienu pavedimu (neatsižvelgiant, kiek programų lanko vaikas (-ai)). Atliekant pavedimą, mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti vaiko vardą, pavardę. Jei mokama už kelis vaikus – nurodyti jų visų vardus ir pavardes.
 • Mokinių atostogų metu ir LR valstybinių švenčių metu užsiėmimai nevyksta.
Į viršų