Mėnesis: birželio 2021

VAIKŲ GYNIMO DIENOS RENGINYS „VAIKYSTĖS PLANETA“

Š. m. birželio 1 d. Visagino miestas šventė Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Visagino kūrybos ir menų akademija organizavo renginį „Vaikystės planeta“, kurio veiklos vyko prie k/ c. „Bangos“ salės, Visagino viešosios bibliotekos meno galerijos, amfiteatre prie Gerosios vilties progimnazijos. Vyko muzikiniai, meniniai pasirodymai, viktorinos, amfiteatro erdvėse edukacinės veiklos – keramikos, floristikos, lipdybos, rankdarbių iš tekstilės, […]

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS MUZIKOS UGDYME

Gegužės 25 ir 26 dienomis vyko muzikos mokytojams skirtas kompetencijų tobulinimo seminaras – praktiniai mokymai „Informacinių technologijų taikymas muzikos ugdyme“. Pedagogine patirtimi mielai sutiko dalintis lektorė Nijolė Gelgotienė, Utenos meno mokyklos solfedžio mokytoja metodininkė. Mokymuose dalyvavo Visagino švietimo įstaigų pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo įvairių muzikinių ugdymo programų, solfedžio, muzikos istorijos mokytojai. […]

VAIKYSTĖS MELODIJA

Gegužės 31 d. įvyko NVŠ programos „Įvairiaspalvė muzikos kalba“ (autorė Leila Urmanova-Vnukova) renginys – mokytojos Eligijos Balbierytės ugdytinių, šios programos dalyvių, nuotolinė muzikos valandėlė „Vaikystės melodija“, skirta Vaikų gynimo dienai. Ši diena – tai priminimas visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises.             Vaikystė – tai pats gražiausias, nerūpestingiausias, teikiantis daug vilčių ir galimybių […]

Į viršų