NVŠ trumpalaikės programos (studijos)

  • Programos trukmė: 1 metai
  • Baigusiems NVŠ programą (tėvų prašymu) išduodama Mokyklos pažyma. 

ANKSTYVOJO UGDYMO PROGRAMA

IŠPLĖSTINIO UGDYMO PROGRAMA

MĖGĖJŲ INDIVIDUALAUS UGDYMO PROGRAMA

MENINIO UGDYMO PROGRAMOS

TECHNINIO UGDYMO PROGRAMOS

Ką svarbu žinoti prieš sudarant sutartį?

  • Sudarant sutartį būtina pateikti vieno iš tėvų (globėjo / rūpintojo) asmens dokumentą, vaiko gimimo liudijimą – sutartis be asmens dokumentų nesudaroma.
  • Sutartis galioja iki š. m. rugpjūčio 31 d. Norint nutraukti sutartį anksčiau, būtina pateikti prašymą dėl sutarties nutraukimo kab. 102 (VKMA I korpusas, Vilties g. 16).
  • Mokestis mokamas visus mokslo metus (nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 30 d.) iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos.
  • Už paslaugas mokama vienu pavedimu (neatsižvelgiant, kiek programų lanko vaikas (-ai)). Atliekant pavedimą, mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti vaiko vardą, pavardę. Jei mokama už kelis vaikus – nurodyti jų visų vardus ir pavardes.
  • Mokinių atostogų metu ir LR valstybinių švenčių metu užsiėmimai nevyksta.

Į viršų