NVŠ trumpalaikės programos (studijos)

  • Programos trukmė: 1 metai
  • Kaina: 14 Eur/mėn.
  • Baigusiems NVŠ programą (tėvų prašymu) išduodama Mokyklos pažyma. 

IŠPLĖSTINIO UGDYMO PROGRAMA

MĖGĖJŲ INDIVIDUALAUS UGDYMO PROGRAMA

ANKSTYVOSIOS MENINĖS PATIRTIES UGDYMO PROGRAMA „MAŽŲJŲ AKADEMIJA“

MENINIO UGDYMO PROGRAMOS

TECHNINIO UGDYMO PROGRAMOS

Ką svarbu žinoti prieš sudarant sutartį?

  • Sudarant sutartį būtina pateikti vieno iš tėvų (globėjo / rūpintojo) asmens dokumentą, vaiko gimimo liudijimą – sutartis be asmens dokumentų nesudaroma.
  • Sutartis galioja iki š. m. rugpjūčio 31 d. Norint nutraukti sutartį anksčiau, būtina pateikti prašymą dėl sutarties nutraukimo kab. 102 (VKMA I korpusas, Vilties g. 16).
  • Mokestis mokamas visus mokslo metus (nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 30 d.) iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos.
  • Už paslaugas mokama vienu pavedimu (neatsižvelgiant, kiek programų lanko vaikas (-ai)). Atliekant pavedimą, mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti vaiko vardą, pavardę. Jei mokama už kelis vaikus – nurodyti jų visų vardus ir pavardes.
  • Mokinių atostogų metu ir LR valstybinių švenčių metu užsiėmimai nevyksta.

Į viršų