ANKSTYVOJO UGDYMO PROGRAMA

  • Amžius: 5-6 m. priešmokyklinio amžiaus vaikai
  • Kaina: 15 Eur/mėn.
  • Programos trukmė: 1 metai

Programos turinys: įvairių meno formų pažinimas; dainavimo, muzikavimo, dailės, šokio, judesio, ritmikos pajautimo įgūdžių lavinimas. Instrumentinio, vokalinio muzikavimo, ritmikos, klasikinio šokio (baletas), dailės meno formų mokoma lygiagrečiai ir kompleksiškai.

Ugdymas vyksta grupėje. Pageidaujantiems papildomai mokytis groti instrumentu individualiai, už papildomą mokestį, gali būti suteiktos individualios ugdymo paslaugos.

Programą baigę mokiniai ugdymą gali tęsti renkantis pradinio muzikinio, teatro, klasikinio šokio, dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) programas.

Į viršų