Month: gruodžio 2020

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS „ĮVAIRIASPALVĖ MUZIKOS KALBA“ MOKINIŲ DAILĖS KŪRYBOS PARODA, SKIRTA VISAGINO  45 – ČIUI

Mieli draugai!
Prašau priimti mano nuoširdžius sveikinimus ir linkėjimus linkint linksmų Šv. Kalėdų ir gerų Naujųjų metų!
Naujieji metai, tai šventė, stebuklingai sujungianti praeitį, dabartį ir ateitį, šviesias svajones ir naujus tikslus, nevaržomą linksmumą ir ramų liūdesį, apgailestavimą dėl greitai prabėgančio laiko ir ateities tikslų siekimą.
Su dėkingumu, geru žodžiu prisiminkime senus metus ir pasitikėkime naujaisiais. Dėkoju visiems mūsų akademijos kolegoms, mano mokiniams ir jų tėvams už kūrybišką bendradarbiavimą, tarpusavio supratimą ir kantrybę.
Tegul ateinantys metai atneša jums laimę, ramybę, tegul jūsų šeimai atneša klestėjimą ir sveikatą.
Linkiu jums, kad išsipildytų didžiausi jūsų norai. Tegul jus lydi sėkmė, tegul išsipildo visi jūsų geri ketinimai.

Šiandien su džiaugsmu galiu pasidalinti 2020 m. Visagino kūrybos ir meno akademijoje įgyvendintos neformaliojo švietimo programos „Įvairiaspalvė muzikos kalba“ rezultatais, kurios esu autorė ir organizatorė.

Zoom konferencija

Paroda

Refleksija.  Atsiliepimai

Programa truko 9 mėnesius, todėl baigiamasis renginys – koncertas (2020 m. gruodžio mėn. 15 d.), tarsi kūdikis, užgimęs po šio netrumpo laikotarpio, tai puikus rezultatas mūsų bendro, produktyvaus darbo.

Mes su pačia profesionaliausia komanda padarėme didžiulį darbą. 

Programos įgyvendinime dalyvavo 10 pedagogų:

vyresniosios mokytojos – Natalja Dunajeva, Ganna Dzyuban, Nadežda Moisejeva ir Violeta Pščelovskaja bei mokytojos metodininkės – Ilona Alėjūnienė, Nina Bacienė, Eligija Balbierytė, Galina Jaurova ir Vera Rodionova, taip pat mokytoja ekspertė Leila Urmanova-Vnukova. Širdingai dėkoju direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vilijai Žukauskienei už visapusišką pagalbą ir palaikymą visu programos vykdymo metu.

Taip pat programos įgyvendinime dalyvavo 41 Visagino kūrybos ir menų akademijos moksleivis.

Buvo sudarytos 3 amžiaus grupės – 7-10 metų, 11- 13 metų ir 14-18 metų.

Dailininko darbui, kuris galėtų programos dalyviams dėstyti dailę, buvo pakviesta mūsų akademijos mokytoja Ganna Dzyuban, kuri yra surengusi keletą savo dailės darbų parodų. Ši talentinga dailininkė mokėsi Vilniaus dailės akademijos Atvirojoje dailės, dizaino ir architektūros mokykloje, teikiančioje papildomo mokymo paslaugas norintiems pagilinti ar praplėsti savo teorines bei praktines žinias įvairiose dailės, dizaino ir architektūros srityse, kurią baigusi įgijo reikiamų kompetencijų studijuoti aukštosiose dailės mokyklose.

Kiekvieną savaitę, netgi esant nuotoliniam ugdymui, vyko dailės užsiėmimai. Esu be galo laiminga, kad buvo galimybė programos dalyvius supažindinti su talentingos dailininkės kūrybiniais darbais ir kad vykdant šią programą atsirado jos talento sekėjų.

Ši metodinė medžiaga bus naudinga fortepijono, muzikos, literatūros, dailės mokytojams ir tiesiog kaip pagalbinė priemonė vedant integruotas pamokas. Joje pateikiami įdomūs pavyzdžiai, kaip sąveikauja meno rūšys, kaip jos veikia asmenybės vystymąsi. Tai ilgametė autorės patirtis, aprobuota dirbant su meno mokyklos mokytojais ir moksleiviais. 

Šiandienos informacinėje visuomenėje ypač svarbu auklėti vaikus, pasižyminčius kūrybiniu mąstymu. Kūrybiškos asmenybės neįmanoma įsivaizduoti be gerai išugdytos vaizduotės, fantazijos. 

Programos turinys grindžiamas plačia mokymo medžiaga, aprėpiančia įvairias meno kryptis, ir tai mokiniams suteikia galimybę suvokti įvairių kartų ir laikų dvasinę patirtį, dorines ir estetines pasaulinės kultūros vertybes.

Programos tikslas:

Moksleivių vaizdinio mąstymo ugdymas integruotose muzikos, dailės, literatūros, kino pamokose.

Uždaviniai:

– formuoti mokinių meninį skonį;

–  skatinti mokinių saviraišką;

– mokyti vaizdinės muzikos meno kalbos, suteikiant žinių, formuojant gebėjimus ir įgūdžius, kad moksleiviai perprastų vidinę muzikos esmę, jos sąveiką su artimomis meno rūšimis – literatūra, daile, teatru ir kt. 

– ugdyti meninį moksleivių pasaulio suvokimą per individualią kūrybinę veiklą;

– atskleisti mokinių kūrybinį potencialą;

– optimizuoti mokymosi procesą, nagrinėjant muzikos kūrinius, mokantis lietuvių valstybinės kalbos, tobulinant piešimo įgūdžius;
– rengti ir tobulinti muzikos, dailės integruoto mokymo metodiką, kaupti mokomąją metodinę medžiagą;
–  skatinti organizuotos veiklos refleksiją (mokytojų ir mokinių) formuojant būsimų veiklų pobūdį.

Nustatyti tikslai apibrėžia muzikos – fortepijono, dailės, meistriškumo pamokų, koncertų, paskaitų ir repeticijų uždavinius.

Šios programos turinys pateikiamas atskiromis temomis, kurios apima muzikos, vaizduojamojo meno ir literatūros suvokimo įgūdžių ir gebėjimų lavinimą. Programoje apžvelgiami įvairūs muzikos dalykai ir jų sąveika su kitomis meno kryptimis: literatūra (proza ir poezija), vaizduojamuoju menu (tapyba), kinu. 

Programą sudaro du skyriai: ,,Muzika ir literatūra“ ir ,,Muzika ir vaizduojamasis menas“.

Toks pamąstymų apie muzikos sąveiką su kitomis meno rūšimis edukacinės programos „Įvairiaspalvė muzikos kalba“ rezultatas. Sąveikos, kuri praturtėdama pati, praturtina ir paįvairina viską, prie ko prisiliečia. Tame dialoge su skirtingomis meno rūšimis muzika nuolat kinta, atsinaujina ir tuo pat metu lieka pati savimi, lieka gyvu žmogiškų jausmų, vaidinių ir dvasinių vertybių šaltiniu.

Manau, integruota meno pamoka yra ateities pamoka.        

Šiuolaikinei visuomenei reikalingas žmogus su išvystytu mąstymu, nes žinios turi ribas, o vaizduotė beribė. Ir jei mes harmoningai ugdysime asmenybę, pamatysime ir naujų Lomonosovų, ir Leonardų da Vinčių. 
Laikmetis reikalauja iš mūsų naujo kūrybinio požiūrio į problemas, skatina ieškoti naujų formų, kelių ir estetinio auklėjimo formų. Norisi tikėti, kad sugebėsime priartinti vaikus prie tokio meno suvokimo, apie kurį gražiai pasakęs yra N. Gogolis:

„O saugok mus ir gelbėk, muzika!               

Neapleisk mūsų ir budink dažniau mūsųsielas!

Stipriau savo garsais skambink ir žadink mūsų snaudžiančius jausmus!”

Leila Urmanova – Vnukova, Visagino kūrybos ir menų akademijos mokytoja — ekspertė

Ataskaitinis koncertas – nelengvos, bet įdomios kelionės rezultatų apžvalga

Šv. Kalėdos ir Naujieji metai – laukiamiausios ir vaikų, ir suaugusiųjų šventės. Kokios jos mūsų Visagino kūrybos ir menų akademijoje?… Žinoma, sklidinos muzikos garsų, kūrybinės nuotaikos, linksmybių bei džiugesio dėl pasiekimų. Juk vos tik prieš trejetą mėnesių mūsų VKMA  laivas išplaukė į platųjį kūrybos vandenyną. Šis ataskaitinis koncertas – nelengvos, bet įdomios kelionės rezultatų apžvalga.

Mūsų šventės – tarsi spalvingas kiekvieno dalyvio emocijų fejerverkas. Jums mes VISI rengėmės DRAUGE!

O rezultatą galėsite išvysti čia:    

Vilties sala  (Spalis) I d. 23 12 2020  

Svajonių sala lapkritis II d. 24 12 2020 

Kalėdinė sala  (Gruodis) III d. 25 12 2020

Kalėdų sala  (Gruodis) IV d. 25  12 2020

Malonaus žiūrėjimo ir puikios šventinės nuotaikos!

Visagino kūrybos ir menų akademija

Medžiagą pateikė VKMA pedagogai. 

Operatorius – Olegas Davidovičius. 

Režisierė – Klavdija Gaidaš. 

Montažas ir vizualizacija – Ganna Dzyuban.

Kalėdinių atvirukų konkurso „Miesto žiemos pasaka – 2020” rezultatai

Susumuoti kalėdinių atvirukų konkurso „Miesto žiemos pasaka – 2020” rezultatai. 

Sulaukta daugiau nei 200 vaikučių bei suaugusiųjų darbų. Džiaugiamės jūsų fantazijos polėkiu, nuoširdžiai dėkojame už kūrybiškumą!

60 nuostabiausių darbų papuošė Visagino kūrybos ir menų akademijos foje. 

Visiems gražaus švenčių laukimo ir stiprios sveikatos!

Svarbi informacija

Gerbiami tėveliai, kurie esate pasirašę sutartis iki Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos ir Visagino kūrybos namų reorganizacijos, prašome atkreipti dėmesį į pasirašytos sutarties 7 punktą, kuriame teigiama, kad „Šalis, inicijuojanti sutarties nutraukimą, prieš mėnesį informuoja kitą šalį ir nurodo sutarties nutraukimo priežastį (-is)“.

Todėl labai prašome laikytis sutarties sąlygų, kad išvengti nesusipratimų dėl mokesčio už mokslą. 

Уважаемые родители, которые подписали договора до реорганизации Висагинской школы искусств им. Ч. Саснаускаса и Висагинского дома творчества, просим обратить внимание на 7 пункт  подписанного договора, в котором говорится, что „Сторона, инициирующая расторжение договора, должна известить другую сторону за месяц заранее и указать причину (ы) расторжения договора“.

Поэтому просим соблюдать условия договора, чтобы избежать недоразумений по поводу оплаты за обучение.

2020-06-25 V-85 priedas Ankstyvojo, išplėstinio ugd. programos SUTARTIES SU TĖVAIS BLANKAS (pdf)

2020-06-25 V-85 priedas Pradinio, pagrindinio ugdymo SUTARTIES SU TĖVAIS BLANKAS (pdf)

Sveikiname tarptautinių konkursų nugalėtojus!

Nuoširdžiai džiaugiamės mokinės  Darinos Čepiolkinos pasiekimais ir laimėjimais (mokytojos Natalja Beločkina ir Vilija Ginaitienė)

Tarptautinis konkursas „European Talents” Budapest, Hungary 2020-11-11

IV Tarptautinis Art online festivalis „Christmas Mystery 2020 Slovenia gruodžio 22-24


Šiandieną galime pasidžiaugti mūsų mokinių laimėjimais Tarptautiniuose konkursuose Čekijoje ir Vengrijoje. Didelis būrys jaunųjų pianistu ir vokalistų dalyvavo dviejose kategorijose: fortepijonas ir dainavimas.

Konkurse „Jiskra 2020” (Čekija)

I vietą laimėjo Marija Kaleničenko (K. Gurina),

II vietą – Vakaris Šimkūnas (R. Kuprinskaitė), Gerda Reginytė (V. Krasauskienė), 

III vietą – Ugnė Alejūnaitė (I. Alėjūnienė), fortepijoninis duetas Karolina Bražinkovaitė ir Zlata Maščenko (R. Kuprinskaitė, T. Gimbickaja).

Konkurse „Europen talents” (Vengrija)

I vietą laimėjo Marija Kaleničenko (K. Gurina), 

II vietą – Marija Semenej (K. Gurina), Darina Čepiolkina (N. Beločkina), fortepijoninis duetas: K. Bražnikovaitė ir Z. Maščenko (R. Kuprinskaitė, T. Gimbickaja),

III vietą – Aneta Miloš (J. Kraucevičienė), D. Čepiolkina, Alina Kišmachova (V. Ginaitienė), Gerda Ziziukaitė, Alisa Paz (I. Alėjūnienė), Gerda Reginytė (V. Krasauskienė), Vakaris Šimkūnas (R. Kuprinskaitė), 

I laipsnio diplomą – Gabriela Konderko (V. Konan). 

Už puikius pasirodymus mokiniai dosniai apdovanoti diplomais, medaliais, kvietimais dalyvauti toliau tarptautiniam konkurse Čekijoje, piniginiais prizais – „Grantais“, kuriuos galės panaudoti konkurso išlaidoms Vengrijoje. 

Muzika ant molberto

Neformaliojo vaikų švietimo programa „Įvairiaspalvė muzikos kalba“

Tęsiamas neformaliojo vaikų švietimo programos „Įvairiaspalvė muzikos kalba“ edukacinių renginių ciklas.

2020 metų gruodžio 3 dieną 18.00 įvyko Neformaliojo vaikų švietimo programos „Įvairiaspalvė muzikos kalba“

nuotolinė konferencija „Zoom“ platformoje.

Mokytojos Leila Urmanova- Vnukova ir Ganna Dzuyban parengė lekciją-koncertą  „Muzika ant molberto“.

Kiekvieną savaitę vyksta repeticijos, mokinių ir mokytojų diskusijos, meistriškumo pamokos  bei tapytojo G.Dzuyban kūrybinės dirbtuvės.

Renginyje dalyvavo mokiniai, tėveliai ir programą vykdantys mokytojai: vyresniosios mokytojos – Natalja Dunajeva, Ganna Dzyuban, Nadežda Moisejeva ir Violeta Pščelovskaja, bei mokytojos metodininkės – Galina Jaurova, Ilona Alėjūnienė, Nina Bacienė, Eligija Balbierytė ir Vera Rodionova, taip pat, mokytoja ekspertė Leila Urmanova-Vnukova.

Veiklos apibūdinimas 

Studijuojami dalykai:: XX šimtmečio muzikos stilistinė įvairovė; impresionizmas; muzikos, vaizduojamojo meno ir literatūros įvairiapusės sąsajos lietuvių dailininko ir kompozitoriaus M. K. Čiurlionio kūryboje; M. K. Čiurlionio muzikali tapyba; alegorija ir simbolizmas; pjesių garsinė paletė; paveikslų spalvų gama; jūros vaizdinys M. K. Čiurlionio kūryboje; kompozicija; forma; triptikas; sonata; allegro, antante.

Noriu pasveikinti renginio dalyvius ir padėkoti mokytojams už įdomų kūriniu pristatymą ir bendradarbiavimą.

Programos autorė – L. Urmanova-Vnukova

Į viršų