NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS „ĮVAIRIASPALVĖ MUZIKOS KALBA“ MOKINIŲ DAILĖS KŪRYBOS PARODA, SKIRTA VISAGINO  45 – ČIUI

Mieli draugai!
Prašau priimti mano nuoširdžius sveikinimus ir linkėjimus linkint linksmų Šv. Kalėdų ir gerų Naujųjų metų!
Naujieji metai, tai šventė, stebuklingai sujungianti praeitį, dabartį ir ateitį, šviesias svajones ir naujus tikslus, nevaržomą linksmumą ir ramų liūdesį, apgailestavimą dėl greitai prabėgančio laiko ir ateities tikslų siekimą.
Su dėkingumu, geru žodžiu prisiminkime senus metus ir pasitikėkime naujaisiais. Dėkoju visiems mūsų akademijos kolegoms, mano mokiniams ir jų tėvams už kūrybišką bendradarbiavimą, tarpusavio supratimą ir kantrybę.
Tegul ateinantys metai atneša jums laimę, ramybę, tegul jūsų šeimai atneša klestėjimą ir sveikatą.
Linkiu jums, kad išsipildytų didžiausi jūsų norai. Tegul jus lydi sėkmė, tegul išsipildo visi jūsų geri ketinimai.

Šiandien su džiaugsmu galiu pasidalinti 2020 m. Visagino kūrybos ir meno akademijoje įgyvendintos neformaliojo švietimo programos „Įvairiaspalvė muzikos kalba“ rezultatais, kurios esu autorė ir organizatorė.

Zoom konferencija

Paroda

Refleksija.  Atsiliepimai

Programa truko 9 mėnesius, todėl baigiamasis renginys – koncertas (2020 m. gruodžio mėn. 15 d.), tarsi kūdikis, užgimęs po šio netrumpo laikotarpio, tai puikus rezultatas mūsų bendro, produktyvaus darbo.

Mes su pačia profesionaliausia komanda padarėme didžiulį darbą. 

Programos įgyvendinime dalyvavo 10 pedagogų:

vyresniosios mokytojos – Natalja Dunajeva, Ganna Dzyuban, Nadežda Moisejeva ir Violeta Pščelovskaja bei mokytojos metodininkės – Ilona Alėjūnienė, Nina Bacienė, Eligija Balbierytė, Galina Jaurova ir Vera Rodionova, taip pat mokytoja ekspertė Leila Urmanova-Vnukova. Širdingai dėkoju direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vilijai Žukauskienei už visapusišką pagalbą ir palaikymą visu programos vykdymo metu.

Taip pat programos įgyvendinime dalyvavo 41 Visagino kūrybos ir menų akademijos moksleivis.

Buvo sudarytos 3 amžiaus grupės – 7-10 metų, 11- 13 metų ir 14-18 metų.

Dailininko darbui, kuris galėtų programos dalyviams dėstyti dailę, buvo pakviesta mūsų akademijos mokytoja Ganna Dzyuban, kuri yra surengusi keletą savo dailės darbų parodų. Ši talentinga dailininkė mokėsi Vilniaus dailės akademijos Atvirojoje dailės, dizaino ir architektūros mokykloje, teikiančioje papildomo mokymo paslaugas norintiems pagilinti ar praplėsti savo teorines bei praktines žinias įvairiose dailės, dizaino ir architektūros srityse, kurią baigusi įgijo reikiamų kompetencijų studijuoti aukštosiose dailės mokyklose.

Kiekvieną savaitę, netgi esant nuotoliniam ugdymui, vyko dailės užsiėmimai. Esu be galo laiminga, kad buvo galimybė programos dalyvius supažindinti su talentingos dailininkės kūrybiniais darbais ir kad vykdant šią programą atsirado jos talento sekėjų.

Ši metodinė medžiaga bus naudinga fortepijono, muzikos, literatūros, dailės mokytojams ir tiesiog kaip pagalbinė priemonė vedant integruotas pamokas. Joje pateikiami įdomūs pavyzdžiai, kaip sąveikauja meno rūšys, kaip jos veikia asmenybės vystymąsi. Tai ilgametė autorės patirtis, aprobuota dirbant su meno mokyklos mokytojais ir moksleiviais. 

Šiandienos informacinėje visuomenėje ypač svarbu auklėti vaikus, pasižyminčius kūrybiniu mąstymu. Kūrybiškos asmenybės neįmanoma įsivaizduoti be gerai išugdytos vaizduotės, fantazijos. 

Programos turinys grindžiamas plačia mokymo medžiaga, aprėpiančia įvairias meno kryptis, ir tai mokiniams suteikia galimybę suvokti įvairių kartų ir laikų dvasinę patirtį, dorines ir estetines pasaulinės kultūros vertybes.

Programos tikslas:

Moksleivių vaizdinio mąstymo ugdymas integruotose muzikos, dailės, literatūros, kino pamokose.

Uždaviniai:

– formuoti mokinių meninį skonį;

–  skatinti mokinių saviraišką;

– mokyti vaizdinės muzikos meno kalbos, suteikiant žinių, formuojant gebėjimus ir įgūdžius, kad moksleiviai perprastų vidinę muzikos esmę, jos sąveiką su artimomis meno rūšimis – literatūra, daile, teatru ir kt. 

– ugdyti meninį moksleivių pasaulio suvokimą per individualią kūrybinę veiklą;

– atskleisti mokinių kūrybinį potencialą;

– optimizuoti mokymosi procesą, nagrinėjant muzikos kūrinius, mokantis lietuvių valstybinės kalbos, tobulinant piešimo įgūdžius;
– rengti ir tobulinti muzikos, dailės integruoto mokymo metodiką, kaupti mokomąją metodinę medžiagą;
–  skatinti organizuotos veiklos refleksiją (mokytojų ir mokinių) formuojant būsimų veiklų pobūdį.

Nustatyti tikslai apibrėžia muzikos – fortepijono, dailės, meistriškumo pamokų, koncertų, paskaitų ir repeticijų uždavinius.

Šios programos turinys pateikiamas atskiromis temomis, kurios apima muzikos, vaizduojamojo meno ir literatūros suvokimo įgūdžių ir gebėjimų lavinimą. Programoje apžvelgiami įvairūs muzikos dalykai ir jų sąveika su kitomis meno kryptimis: literatūra (proza ir poezija), vaizduojamuoju menu (tapyba), kinu. 

Programą sudaro du skyriai: ,,Muzika ir literatūra“ ir ,,Muzika ir vaizduojamasis menas“.

Toks pamąstymų apie muzikos sąveiką su kitomis meno rūšimis edukacinės programos „Įvairiaspalvė muzikos kalba“ rezultatas. Sąveikos, kuri praturtėdama pati, praturtina ir paįvairina viską, prie ko prisiliečia. Tame dialoge su skirtingomis meno rūšimis muzika nuolat kinta, atsinaujina ir tuo pat metu lieka pati savimi, lieka gyvu žmogiškų jausmų, vaidinių ir dvasinių vertybių šaltiniu.

Manau, integruota meno pamoka yra ateities pamoka.        

Šiuolaikinei visuomenei reikalingas žmogus su išvystytu mąstymu, nes žinios turi ribas, o vaizduotė beribė. Ir jei mes harmoningai ugdysime asmenybę, pamatysime ir naujų Lomonosovų, ir Leonardų da Vinčių. 
Laikmetis reikalauja iš mūsų naujo kūrybinio požiūrio į problemas, skatina ieškoti naujų formų, kelių ir estetinio auklėjimo formų. Norisi tikėti, kad sugebėsime priartinti vaikus prie tokio meno suvokimo, apie kurį gražiai pasakęs yra N. Gogolis:

„O saugok mus ir gelbėk, muzika!               

Neapleisk mūsų ir budink dažniau mūsųsielas!

Stipriau savo garsais skambink ir žadink mūsų snaudžiančius jausmus!”

Leila Urmanova – Vnukova, Visagino kūrybos ir menų akademijos mokytoja — ekspertė

Viena mintis apie “NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS „ĮVAIRIASPALVĖ MUZIKOS KALBA“ MOKINIŲ DAILĖS KŪRYBOS PARODA, SKIRTA VISAGINO  45 – ČIUI

  1. Puiki programa, įdomūs teminiai vakarai, o dirbant nuotoliniu būdu, ne mažiau prasmingi, įdomūs renginiai. Šaunuoliai ir programos autorė ir programoje dalyvaujantys mokytojai, mokiniai, tėveliai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Į viršų