FŠPU muzikinio ugdymo programos

  • Amžius: nuo 6 – 8 metų mokyklinio amžiaus vaikai
  • Kaina: 18 Eur/mėn.

UGDYMO TRUKMĖ:

  • PRADINIS ugdymas: 4 metai
  • PAGRINDINIS ugdymas: 4 metai
  • Baigusiems FŠPU pagrindinio muzikinio ugdymo programą išduodamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas.

FORTEPIJONO UGDYMO PROGRAMA

DAINAVIMO UGDYMO PROGRAMA

PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ UGDYMO PROGRAMA

MUŠAMŲJŲ INSTRUMENTŲ UGDYMO PROGRAMA

SMUIKO UGDYMO PROGRAMA

GITAROS UGDYMO PROGRAMA

KANKLIŲ UGDYMO PROGRAMA

AKORDEONO UGDYMO PROGRAMA

MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMŲ GRUPIŲ UŽSIĖMIMAI

Ką svarbu žinoti prieš sudarant sutartį?

  • Sudarant sutartį būtina pateikti vieno iš tėvų (globėjo / rūpintojo) asmens dokumentą, vaiko gimimo liudijimą – sutartis be asmens dokumentų nesudaroma.
  • Sutartis galioja iki š. m. rugpjūčio 31 d. Norint nutraukti sutartį anksčiau, būtina pateikti prašymą dėl sutarties nutraukimo kab. 102 (VKMA I korpusas, Vilties g. 16).
  • Mokestis mokamas visus mokslo metus (nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 30 d.) iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos.
  • Už paslaugas mokama vienu pavedimu (neatsižvelgiant, kiek programų lanko vaikas (-ai)). Atliekant pavedimą, mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti vaiko vardą, pavardę. Jei mokama už kelis vaikus – nurodyti jų visų vardus ir pavardes.
  • Mokinių atostogų metu ir LR valstybinių švenčių metu užsiėmimai nevyksta.
Į viršų