FŠPU muzikinio ugdymo programos

UGDYMO TRUKMĖ:

FORTEPIJONO UGDYMO PROGRAMA

DAINAVIMO UGDYMO PROGRAMA

PUČIAMŲJŲ IR MUŠAMŲJŲ INSTRUMENTŲ UGDYMO PROGRAMA

STYGINIŲ IR LIAUDIES INSTRUMENTŲ UGDYMO PROGRAMA

TEORIJOS METODINĖ GRUPĖ


Ką svarbu žinoti prieš sudarant sutartį?

  • Sudarant sutartį būtina pateikti sutartį sudarančio tėvo (ar globėjo) asmens dokumentus ir vaiko gimimo liudijimą – sutartis be asmens dokumentų nesudaroma.
  • Sutartis galioja iki š. m. rugpjūčio 31 d., jei norėsite sutartį nutraukti anksčiau, būtina pateikti raštišką prašymą informaciniame centre (pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 9.30 iki 17.30 val.).
  • Mokestis mokamas visus mokslo metus (nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 30 d.) už kiekvieną einamąjį mėnesį iki 20 d.
  • Už paslaugas mokama vienu pavedimu neatsižvelgiant, kiek ugdymo programų ar būrelių lanko vaikas (-ai). Atliekant pavedimą grafoje mokėjimo paskirtis būtina nurodyti vaiko vardą, pavardę. Jei yra mokama už kelis vaikus – nurodyti jų visų vardus ir pavardes.

Į viršų