FŠPU muzikinio ugdymo kryptis

UGDYMO TRUKMĖ:

FORTEPIJONO SKYRIUS

DAINAVIMO SKYRIUS

PUČIAMŲJŲ IR MUŠAMŲJŲ INSTRUMENTŲ SKYRIUS

STYGINIŲ IR LIAUDIES INSTRUMENTŲ SKYRIUS

TEORIJOS SKYRIUS


Ką svarbu žinoti prieš sudarant sutartį?

  • Sudarant sutartį būtina pateikti sutartį sudarančio tėvo (ar globėjo) asmens dokumentus ir vaiko gimimo liudijimą – sutartis be asmens dokumentų nesudaroma.
  • Sutartis galioja iki š. m. rugpjūčio 31 d., jei norėsite sutartį nutraukti anksčiau, būtina pateikti raštišką prašymą informaciniame centre (pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 9.30 iki 17.30 val.).
  • Mokestis mokamas visus mokslo metus (nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 23 d.) už kiekvieną einamąjį mėnesį iki 15 d.
  • Už paslaugas mokama vienu pavedimu neatsižvelgiant, kiek ugdymo programų ar būrelių lanko vaikas (-ai). Atliekant pavedimą grafoje mokėjimo paskirtis būtina nurodyti vaiko vardą, pavardę ir ugdymo programos ar būrelio (ar meno mokyklos klasės) kodą. Jei yra mokama už kelis vaikus – nurodyti jų visų vardus ir pavardes ir būrelių (ar meno) mokyklos klasių kodus.
  • Užsiėmimai nevyksta tik per valstybines šventes, moksleivių atostogų metu užsiėmimai yra vedami.

Į viršų