GITAROS UGDYMO PROGRAMA

PRADINIS UGDYMAS (trukmė – 4 metai):

  • BRANDUOLIO DALYKAI: instrumentinis muzikavimas – gitara (klasikinė), solfedžio/ritmika, bendras instrumentas (nuo antrų ugdymo metų) – fortepijonas.
  • PRIVALIMI DALYKAI: choras.
  • PASIRENKAMIEJI DALYKAI (galima rinktis vieną dalyką): instrumentinis ansamblis (nuo antrų ugdymo metų) – muzikavimas kolektyve (gitaristų ansamblis).

PAGRINDINIS UGDYMAS (trukmė – 4 metai):

  • BRANDUOLIO DALYKAI: instrumentinis muzikavimas – gitara (klasikinė), solfedžio, bendras instrumentas – fortepijonas, muzikos istorija.
  • PRIVALIMI DALYKAI: choras.
  • PASIRENKAMIEJI DALYKAI (galima rinktis vieną dalyką): instrumentinis ansamblis (nuo antrų ugdymo metų) – muzikavimas kolektyve (gitaristų ansamblis).

MOKYTOJAI:

  • Maksim Bendelston, mokytojas metodininkas;
  • Vladimir Mazniov, mokytojas metodininkas;
  • Serafim Zolin, mokytojas.

Į viršų