KANKLIŲ UGDYMO PROGRAMA

PRADINIS UGDYMAS (trukmė – 4 metai):

  • BRANDUOLIO DALYKAI: instrumentinis muzikavimas – kanklės, solfedžio/ritmika, bendras instrumentas (nuo antrų ugdymo metų) – fortepijonas.
  • PRIVALIMI DALYKAI: choras.
  • PASIRENKAMIEJI DALYKAI (galima rinktis vieną dalyką): instrumentinis ansamblis (nuo antrų ugdymo metų) – muzikavimas kolektyve (kanklininkų ansamblis).

PAGRINDINIS UGDYMAS (trukmė – 4 metai):

  • BRANDUOLIO DALYKAI: instrumentinis muzikavimas – kanklės, solfedžio, bendras instrumentas – fortepijonas, muzikos istorija.
  • PRIVALIMI DALYKAI: choras.
  • PASIRENKAMIEJI DALYKAI (galima rinktis vieną dalyką): instrumentinis ansamblis (nuo antrų ugdymo metų) – muzikavimas kolektyve (kanklininkų ansamblis).

MOKYTOJAI:

  • Skaidrūnė Baliūnaitė, mokytoja metodininkė

Į viršų