ANKSTYVOSIOS MENINĖS PATIRTIES UGDYMO PROGRAMA „MAŽŲJŲ AKADEMIJA“

  • Amžius: 3-6 m. ikimokyklinio amžiaus vaikai
  • Kaina: 6 Eur/mėn.
  • Programos trukmė: 1 metai

Programos tikslas – ankstyvame vaiko amžiaus laikotarpyje atskleisti ir lavinti vaiko meninius gebėjimus: muzikinę klausą, atmintį, ritmo pojūtį, intonavimą, vaizdinį mąstymą, išraišką, kūno koordinaciją ir judesį, bendrąsias ankstyvosios patirties ir pažinimo kompetencijas.

Ugdymo procesas vyks vaikui pažįstamoje, saugioje aplinkoje, lopšelio darželio erdvėje ir derinamas su vaiko dienotvarke.
Programos užsiėmimų forma – pamokėlė (3 – 4 metų vaikams 20/25 min.; 5 – 6 metų vaikams 30/35 min.).
Programai įgyvendinti sudaromos grupės – vaikų skaičius grupėje iki 12 dalyvių, gali būti sudaromos mobilios grupės.

Bus vykdomi 3 programos moduliai (vienam moduliui skiriama 2 val.):
šokis, muzikavimas (instrumentais, vaikų orkestrėlis su įvairiais ritminiais ir muzikiniais instrumentais), dailė (piešimas, lipdymas ar kt.).

Programos dalyviai turės galimybę dalyvauti įvairiose koncertinėse VKMA vykdomose veiklose. Vaikai turės galimybę save išbandyti įvairiose meno srityse.

Į viršų