VAIKŲ GYNIMO DIENOS RENGINYS „VAIKYSTĖS PLANETA“

Š. m. birželio 1 d. Visagino miestas šventė Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Visagino kūrybos ir menų akademija organizavo renginį „Vaikystės planeta“, kurio veiklos vyko prie k/ c. „Bangos“ salės, Visagino viešosios bibliotekos meno galerijos, amfiteatre prie Gerosios vilties progimnazijos. Vyko muzikiniai, meniniai pasirodymai, viktorinos, amfiteatro erdvėse edukacinės veiklos – keramikos, floristikos, lipdybos, rankdarbių iš tekstilės, popieriaus, muzikavimo pamokėlės, piešinių ant asfalto konkursas, dailės, fotografijos, laivų modelių parodos.
Krepšinio, futbolo mėgėjiškas varžybas, sporto estafetes organizavo Visagino VšĮ Krepšinio mokykla, Visagino sporto ir rekreacijos centras.
Visagino viešosios bibliotekos patalpose visą dieną buvo organizuojami stalo žaidimai „Ateik ir žaisk“.
Renginyje dalyvavo ir Visagino PK pareigūnai, jaunieji policijos rėmėjai, kurie dalino jauniesiems renginio žiūrovams knygutes, lankstinukus apie saugų eismą, atšvaitus, organizavo akciją ,,Saugūs dviračiai ir paspirtukai“.
Visagino kūrybos ir menų akademijos komanda nuoširdžiai dėkoja Visagino savivaldybės administracijai, kuruojantiems atstovams už saldžias dovanėles. Dėkojame renginio partneriams – Visagino kultūros centro, Visagino viešosios bibliotekos, Visagino Gerosios vilties progimnazijos bendruomenėms, už pagalbą organizuojant Vaikų gynimo dienos renginį.

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS MUZIKOS UGDYME

Gegužės 25 ir 26 dienomis vyko muzikos mokytojams skirtas kompetencijų tobulinimo seminaras – praktiniai mokymai „Informacinių technologijų taikymas muzikos ugdyme“.

Pedagogine patirtimi mielai sutiko dalintis lektorė Nijolė Gelgotienė, Utenos meno mokyklos solfedžio mokytoja metodininkė.

Mokymuose dalyvavo Visagino švietimo įstaigų pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo įvairių muzikinių ugdymo programų, solfedžio, muzikos istorijos mokytojai.

Kvalifikacijos tobulinimo programa išsiskyrė įvairiomis ir aktualiomis temomis, tai IT naudojimo galimybės turimais resursais: MIDI klaviatūra, „Exel“ programa“ programa „Piešimas“ natų rašybos programos – „Sibelius“ ir „MuseScore“. Kitos (mišrios) IT naudojimo galimybės: Programa „PoverPoint“, programa „Kahoot“, programa „Musicators“, „Išmanioji“ lenta. Vyko intensyvus savarankiškas darbas, praktiniai bandymai ir seminaro dalyvių refleksija.

Kvalifikacijos tobulinimo programą ir mokymus organizuoti nuotoliniu būdu padėjo ilgamečiai Visagino kūrybos ir menų akademijos partneriai Visagino švietimo pagalbos tarnyba.

IT taikymas atveria naujas muzikinio ugdymo galimybes ir yra pagalbinė priemonė, ugdymo procese siekiant vaikus motyvuoti, įsitraukti į kūrybos procesą ir siekti geresnių ugdymo rezultatų.

Vilija Ginaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

VAIKYSTĖS MELODIJA

Gegužės 31 d. įvyko NVŠ programos „Įvairiaspalvė muzikos kalba“ (autorė Leila Urmanova-Vnukova) renginys – mokytojos Eligijos Balbierytės ugdytinių, šios programos dalyvių, nuotolinė muzikos valandėlė „Vaikystės melodija“, skirta Vaikų gynimo dienai. Ši diena – tai priminimas visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises.

            Vaikystė – tai pats gražiausias, nerūpestingiausias, teikiantis daug vilčių ir galimybių gyvenimo metas. O mūsų, mokytojų, pareiga sugebėti atskleisti ir lavinti vaikų gebėjimus, skatinti iniciatyvą bei formuoti kūrybingą asmenybę.

            Minėdami šią šventę mes, NVŠ programos dalyviai, muzikavome, skaitėme eiles, demonstravome savo nupieštus piešinius.

            Mieli vaikai, tegul įvairiaspalvė muzikos kalba būna papuošta Jūsų vaikystės melodijomis!

Į viršų