TEATRINIO UGDYMO PROGRAMA

PRADINIS UGDYMAS (trukmė – 2 metai):

  • BRANDUOLIO DALYKAI (privalomi): vaidyba, sceninė kalba, sceninis judesys, vaidinimų kūrimas.
  • PASIRENKAMIEJI DALYKAI (galima rinktis vieną dalyką): dainavimas, grimas.

PAGRINDINIS UGDYMAS (trukmė – 4 metai):

  • BRANDUOLIO DALYKAI (privalomi): vaidyba, sceninė kalba, sceninis judesys, vaidinimų kūrimas, teatro istorija.
  • PASIRENKAMIEJI DALYKAI (galima rinktis vieną dalyką): dainavimas, grimas.

MOKYTOJAI:

  • Birutė Davidovičė, mokytoja;
  • Marina Shishkina, mokytoja metodininkė.

Į viršų