Edukacinės programos „Įvairiaspalvė muzikos kalba“ rezultatas

Mieli draugai!

Prašau priimti mano nuoširdžius sveikinimus ir linkėjimus linkint linksmų Šv. Kalėdų ir gerų Naujųjų metų!

Naujieji metai, tai šventė, stebuklingai sujungianti praeitį, dabartį ir ateitį, šviesias svajones ir naujus tikslus, nevaržomą linksmumą ir ramų liūdesį, apgailestavimą dėl greitai prabėgančio laiko ir ateities tikslų siekimą.

Su dėkingumu, geru žodžiu prisiminkime senus metus ir pasitikėkime naujaisiais. Dėkoju visiems mūsų akademijos kolegoms, mano mokiniams ir jų tėvams už kūrybišką bendradarbiavimą, tarpusavio supratimą ir kantrybę.

Tegul ateinantys metai atneša jums laimę, ramybę, tegul jūsų šeimai atneša klestėjimą ir sveikatą.

Linkiu jums, kad išsipildytų didžiausi jūsų norai. Tegul jus lydi sėkmė, tegul išsipildo visi jūsų geri ketinimai.

Šiandien su džiaugsmu galiu pasidalinti 2021 m. Visagino kūrybos ir meno akademijoje įgyvendintos neformaliojo švietimo programos „Įvairiaspalvė muzikos kalba“ rezultatais, kurios esu autorė ir organizatorė.

Mūsų programos „Įvairiaspalvė muzikos kalba“ renginių ciklas artėja į p̴abaiga. Programa truko aštuonis mėnesius, todėl šį paroda – puikus rezultatas mūsų bendro, produktyvaus darbo.

Mes su profesionaliausia komanda padarėme didžiulį darbą.

Programos įgyvendinime dalyvavo 9 pedagogų:

vyresniosios mokytojos – Natalja Dunajeva, Ganna Dzyuban, Nadežda Moisejeva ir Violeta Pščelovskaja bei mokytojos metodininkės – Nina Bacienė, Eligija Balbierytė, Galina Jaurova ir Vera Rodionova, taip pat mokytoja ekspertė Leila Urmanova-Vnukova.

Taip pat programos įgyvendinime dalyvavo 46 Visagino kūrybos ir menų akademijos moksleivis ir Visagino miesto mokyklų, taip pat iš Visagino kūrybos ir menų akademijos 9 mokytojai. .

Buvo sudarytos 3 amžiaus grupės – 7-10 metų, 11- 13 metų ir 14-16 metų.

Dailininko darbui, kuris galėtų programos dalyviams dėstyti dailę, buvo pakviesta mūsų akademijos mokytoja Ganna Dzyuban, kuri yra surengusi keletą savo dailės darbų parodų. Ši talentinga dailininkė mokėsi Vilniaus dailės akademijos Atvirojoje dailės, dizaino ir architektūros mokykloje, teikiančioje papildomo mokymo paslaugas norintiems pagilinti ar praplėsti savo teorines bei praktines žinias įvairiose dailės, dizaino ir architektūros srityse, kurią baigusi įgijo reikiamų kompetencijų studijuoti aukštosiose dailės mokyklose.

Kiekvieną savaitę, netgi esant nuotoliniam ugdymui, vyko dailės užsiėmimai. Esu be galo laiminga, kad buvo galimybė programos dalyvius supažindinti su talentingos dailininkės kūrybiniais darbais ir kad vykdant šią programą atsirado jos talento sekėjų.

Šiandienos informacinėje visuomenėje ypač svarbu auklėti vaikus, pasižyminčius kūrybiniu mąstymu. Kūrybiškos asmenybės neįmanoma įsivaizduoti be gerai išugdytos vaizduotės, fantazijos.

Programos turinys grindžiamas plačia mokymo medžiaga, aprėpiančia įvairias meno kryptis, ir tai mokiniams suteikia galimybę suvokti įvairių kartų ir laikų dvasinę patirtį, dorines ir estetines pasaulinės kultūros vertybes.

Programos tikslas:

Moksleivių vaizdinio mąstymo ugdymas integruotose muzikos, dailės, literatūros, kino pamokose.

Uždaviniai:

– formuoti mokinių meninį skonį;

–  skatinti mokinių saviraišką;

– mokyti vaizdinės muzikos meno kalbos, suteikiant žinių, formuojant gebėjimus ir įgūdžius, kad moksleiviai perprastų vidinę muzikos esmę, jos sąveiką su artimomis meno rūšimis – literatūra, daile, teatru ir kt.

– ugdyti meninį moksleivių pasaulio suvokimą per individualią kūrybinę veiklą;

– atskleisti mokinių kūrybinį potencialą;

– optimizuoti mokymosi procesą, nagrinėjant muzikos kūrinius, mokantis lietuvių valstybinės kalbos, tobulinant piešimo įgūdžius;
 – rengti ir tobulinti muzikos, dailės integruoto mokymo metodiką, kaupti mokomąją metodinę medžiagą; 
–  skatinti organizuotos veiklos refleksiją (mokytojų ir mokinių) formuojant būsimų veiklų pobūdį.

Nustatyti tikslai apibrėžia muzikos – fortepijono, dailės, meistriškumo pamokų, koncertų, paskaitų ir repeticijų uždavinius.

Šios programos turinys pateikiamas atskiromis temomis, kurios apima muzikos, vaizduojamojo meno ir literatūros suvokimo įgūdžių ir gebėjimų lavinimą. Programoje apžvelgiami įvairūs muzikos dalykai ir jų sąveika su kitomis meno kryptimis: literatūra (proza ir poezija), vaizduojamuoju menu (tapyba), kinu.

Programą sudaro du skyriai: ,,Muzika ir literatūra“ ir ,,Muzika ir vaizduojamasis menas“.

Toks pamąstymų apie muzikos sąveiką su kitomis meno rūšimis edukacinės programos „Įvairiaspalvė muzikos kalba“ rezultatas. Sąveikos, kuri praturtėdama pati, praturtina ir paįvairina viską, prie ko prisiliečia. Tame dialoge su skirtingomis meno rūšimis muzika nuolat kinta, atsinaujina ir tuo pat metu lieka pati savimi, lieka gyvu žmogiškų jausmų, vaidinių ir dvasinių vertybių šaltiniu.

            Nuoširdžiai dėkojų visiems programos mokiniams ir jų mokytojams už kūrybingumą, nuoširdumą realizuoja programą ir mums pasiekė įgyvendinti programos tikslai – mokyti vaizdinės muzikos meno kalbos, suteikiant žinių, formuojant gebėjimus ir įgūdžius, kad moksleiviai perprastų vidinę muzikos esmę, jos sąveiką u artimomis meno rūšimis – literatūra, daile, teatru ir kt.

Neformaliojo švietimo programos „Įvairiaspalvė muzikos kalba“ autorė  ir organizatorė Visagino kūrybos ir menų akademijos mokytoja ekspertė Leila Urmanova – Vnukova

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Į viršų