„JAUNASIS PIANISTAS – SCENOS ARTISTAS“

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA

Edukacinių renginių ciklas

„JAUNASIS PIANISTAS – SCENOS ARTISTAS“

(9 akad. val.)

2021-03-31 / 2021-04-02

Autorės:

Eligija Balbierytė, fortepijono mokytoja metodininkė

Galina Jaurova, fortepijono mokytoja metodininkė

P R O G R A M A

Kovo 31 d. (trečiadienis)

10.00 Programos pristatymas

10.05-10.50 Autorinis metodinis pranešimas „Kaip surasti fortepijono raktą?“ 

Autorės: Eligija Balbierytė, VKMA fortepijono mokytoja metodininkė; 

Ganna Dzyuban, VKMA fortepijono vyresnioji mokytoja, IT administratorė

Pranešėja – Eligija Balbierytė

11.00 – 12.00 Forumas „Jaunojo pianisto kelias į sėkmę: ugdymo(si) problemos ir jų sprendimo būdai.

1. „Tėvų požiūris ir vaidmuo vaiko mokymosi procese“

 Lektorė  – Natalja Beločkina, VKMA fortepijono metodinės grupės vedėja, fortepijono vyresnioji mokytoja

Diskusija

2. „Šiuolaikinio pasaulio iššūkiai ir jų įtaka vaikų meninio ugdymo procesui“

Lektorė – Nina Bacienė, VKMA fortepijono mokytoja metodininkė

Diskusija

3. „Kūrybiškumo ir motyvacijos skatinimas pamokoje“ 

Lektorė – Vilija Žukauskienė, VKMA direktoriaus pavaduotoja ugdymui, fortepijono mokytoja metodininkė

Diskusija

Balandžio 1 d. (ketvirtadienis)

10.00 – 10.45  

Paskaita – koncertas „Skambiname ispanų šokių muziką – laviname ritmo pojūtį“

Lektorė – Galina Jaurova, VKMA fortepijono mokytoja metodininkė

11.00 -11.45 Autorinis metodinis pranešimas „Vaikų vaizdinio mąstymo lavinimas muzikos ir meno mokykloje“

Lektorė – Leila Urmanova-Vnukova, VKMA fortepijono mokytoja ekspertė

Balandžio 2 d. (penktadienis)

10.00 – 10.45   Natų rinkinio „Senoviniai šokiai fortepijonui pradedantiesiems“ pristatymas

Lektorė ir rinkinio sudarytoja – Jelena Malina, Vilniaus N. Vilnios muzikos mokyklos fortepijono mokytoja ekspertė

11.00 -11.45  Natų rinkinio „Etiudai ir virtuozinės pjesės fortepijonui“ pristatymas

Lektorė ir rinkinio sudarytoja – Valentina Tabainik, Vilniaus N. Vilnios muzikos mokyklos fortepijono mokytoja ekspertė

12.00-13.00 Paskaita – edukacinė pamoka „Per Bachą – gilyn į muzikos pasaulį“

Lektorė – Zita Lukošiūnienė, Utenos meno mokyklos mokytoja metodininkė

13.15-14.00 Autorinis metodinis pranešimas „Tėvų dalyvavimas jaunojo muziko ugdymo(si) procese“

Lektorė – Zita Lukošiūnienė, Utenos meno mokyklos mokytoja metodininkė

14.00-14.10  Renginio uždarymas

СРЕТЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ 2021 m.

 Visagino kūrybos ir menų akademija ir Visagino stačiatikių bendruomenė pristato renginį (online)

           Dalyvauja:

  • Jono Krikštytojo stačiatikių ortodoksų cerkvės choras. Vadovė Irina Zacharenko.
  • Šv. Panteleimono stačiatikių ortodoksų cerkvės choras. Vadovė Tatjana Grisiuk.
  • Vokalinis duetas ,,Rondo“
  • Vokalinis ansamblis „Dūša“. 
  • Folkloro ansamblis ,,Bylina“. Vadovai Elena ir Ilya Churakovai.
  • Visagino kūrybos ir menų akademijos  mokytojai ir mokiniai. 
  • Visagino Šv. Apaštalo Pauliaus parapijos choras. Vadovė Jolanta Kraucevičienė.

Mūsų svečiai – Vilniaus choro  ,,Svetilen“ solistė Irina Mašina. Vadovas Vadimas Mašin.

Maloniai visus kviečiame

DOVANA LIETUVAI

DOVANA LIETUVAI

Jautrus klavišo palietimas, nuoširdžiai išgauta gaida, po to kita, ir pagaliau – jausmingai paskambintas kūrinys – tai geriausia, ką vaikas gali padovanoti … 

Kovo 6 d. Visagino kūrybos ir menų akademija surengė Aukštaitijos ir Latgalos regionų jaunųjų pianistų šiuolaikinės Baltijos šalių fortepijono muzikos konkursą online. Tai jau 5-tas konkursas, kuris pradėtas vykdyti tuometinėje Česlovo Sasnausko menų mokykloje, ir vyko kas dveji metai. Paskebtas karantinas pakoregavo ugdymo procesą ir popamokinę veiklą, tad ir konkursas buvo perkeltas į virtualią erdvę. 

Renginyje dalyvavo 37 pianistai solistai ir 1 fortepijonų ansamblis. Jaunieji atlikėjai atstovavo Utenos ir Zarasų meno mokykloms, Ignalinos Miko Petrausko, Narvos (Estija) muzikos mokykloms ir Visagino kūrybos ir menų akademijai. Apgailestaujame, kad šį kartą dėl pandemijos paskelbtų apribojimų ir susidariusių nepalankių aplinkybių negalėjo dalyvauti latviai.

Konkurse dalyvavo gausus mūsų akademijos jaunųjų pianistų būrys – 22 solistai ir 1 fortepijonų ansamblis. Kaip teigė žiuri pirmininkė Regina Malinauskienė ir žiuri nariai, pasirengti šiam konkursui buvo tikras iššūkis, pareikalavęs didelių mokytojų, mokinių ir tėvų pastangų. Bet nežiūrint visų sunkumų, konkursas įvyko. Dalyvių pasirodymas buvo suskirstytas pagal amžiaus grupes ir transliuojamas per https://vkma.lt ir feisbuko paskyrą www.facebook.com/kurmenas 

R. Malinauskienė pabrėžė, kad labai svarbu yra vaikams skambinti savo šalies muziką ir per ją geriau pažinti savo šalies kultūrą. 

Atsižvelgdama į sudėtingas pasirengimo konkursui sąlygas, žiuri priėmė sprendimą apdovanoti visus konkurso dalyvius. Pagal meninio / techninio pasirengimo lygį ir kūrinio atlikimo raišką buvo skiriami I, II, III laipsnio laureato diplomai.

Kovo 13 d. 10.00 val. per https://vkma.lt ir feisbuko paskyrą www.facebook.com/kurmenas bus transliuojamas konkurso laureatų koncertas „Baltijos šalių spindulėliai“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.

Dėkojame laureatų koncerto dalyviams ir jų mokytojams už Baltijos šalių muzikos ir kultūros sklaidą!

Konkurso organizatoriai

SVARBI INFORMACIJA TĖVELIAMS!!!

Informuojame Jus, kad atsižvelgiant į sudėtingą epideminę situaciją ir siekiant sušvelninti jos padarinius, Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-26 yra patvirtinti Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-214

„Dėl atlyginimo už ugdymą lengvatų nustatymo Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose ir Visagino edukacijų centre“ (toliau– 2020-09-24 VST sprendimas Nr.TS-214 ) pakeitimai dėl lengvatų taikymo. 2020-09-24 VST sprendimas Nr.TS-214 papildytas 1.6 papunkčiu, nustatančiu, kad lengvatos biudžeto sąskaita taikomos „paskelbus valstybės ar savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną bei atsiradus aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, priėmus atitinkamus valstybės ar savivaldybės lygio sprendimus dėl ugdymo proceso vykdymo nuotoliniu būdu (kai mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia argumentuotą prašymą) – 100 proc.“

Informuojame, kad Visagino kūrybos ir menų akademijos ugdytinių tėveliai (globėjai), vadovaudamiesi minėtu sprendimu, gali kreiptis dėl mokesčio lengvatos taikymo, pateikdami argumentuotą prašymą el. paštu tatjana.bernaciuk@vkma.lt

Jeigu kils klausimų, prašome skambinti telefonu (8 386) 61 431

2021-03-09 Lengvatų įĮsakymo papildymas

Sprendimas DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. TS-214

PRAŠYMAS (prašymo blankas)

PARAMA MOKYKLAI

Mieli mūsų mokyklos mokinių tėveliai (globėjai, rūpintojai), buvę mokyklos mokiniai, darbuotojai, rėmėjai,

Kviečiame paremti Visagino kūrybos ir menų akademiją, skiriant 1,2 proc. valstybei jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, materialiai parėmusiems mūsų mokyklą. Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinant ugdymo kokybę, atnaujinant ir modernizuojant edukacines ir mokymo(si) aplinkas, stiprinant mokyklos materialinę bazę.

Parama iš gyventojų pajamų mokesčio teikiama pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki einamųjų metų gegužės 2 d. Prašymas yra nustatytos formos FR0512. Jo pateikimo būdas yra elektroninis.

Elektroniniu būdu prisijungiama (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt. Prisungę prie banko, kairėje pusėje stulpelyje pasirenkame E.paslaugos – VMI deklaracijos. Spaudžiame Prisijungti EDS. Prisijungiame prie EDS sistemos (p.s. tai atliekant pirmą kartą, pasirodys sutarties pasirašymo langas, spausti – Sutinku). Atsidarius EDS langui, dešinėje pusėje renkamės – Paramos skyrimas, lenteleje prie FR0512 pasirenkame Forma pildymui tiesiogiai portale (ikona su gaubliu ir užrašine), kai atsidarys – formą užpildyti.

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

Rekvizitai:
Visagino kūrybos ir menų akademija
Įmonės kodas 305632124
Bankas AB Swedbank
Banko kodas 73000
Paramos sąskaita: LT257300010165226302

Užpildžius formą, lango viršuje kairėje pusėje spausti Tikrinti klaidas (raudonas šauktukas). Po to, viršuje kairėje pusėje spausti ikonėlę Išsaugoti (mėlynos spalvos). Viršuje dešinėje pusėje paspausti Pateikti deklaraciją. Pateikus deklaraciją atsidaro dar vienas langas, kuriame paspausti Taip.

Prašymo pateikimo būdas – elektroninis (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt  

DĖKOJAME UŽ PASIDALINTĄ GERUMĄ!

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME KONKURSO LAUREATUS IR JŲ MOKYTOJUS!

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME KONKURSO LAUREATUS IR JŲ MOKYTOJUS!

TEGUL VISADA JUS LYDI SĖKMĖS ŽVAIGŽDĖ!

Laureatų eiliškumo tvarka sudaryta pagal didėjantį vertinimo balų skaičių

III LAIPSNIO LAUREATAI

Gabrielius Jogminas    

Visagino kūrybos ir menų akademija mokytoja Leila Urmanova-Vnukova

Ovidijus Ponyčius    

Zarasų meno mokykla mokytoja Jūratė Stacevičiūtė

Brigita Ulevičiūtė    

Visagino kūrybos ir menų akademija mokytoja Tatjana Gimbickaja

II LAIPSNIO LAUREATAI

Meda Satkūnaitė

Visagino kūrybos ir menų akademija Mokytoja Leila Urmanova-Vnukova

Liepa Kelevišiūtė

Utenos meno mokykla  Mokytoja Zita Lukošiūnienė

Katrina Gyulbudaghyants  

Visagino kūrybos ir menų akademija  Mokytoja Žana Jankelevič

Aidas Burunovas

Zarasų meno mokykla Mokytoja Danguolė Petrašiūnienė

Greta Šukytė

Utenos meno mokykla Mokytoja Zita Lukošiūnienė

Miglė Petrylaitė

Visagino kūrybos ir menų akademija Mokytoja Eligija Balbierytė

Vytautas Marcinkevičius 

Visagino kūrybos ir menų akademija Mokytoja Eligija Balbierytė

Marija Bachareva

Visagino kūrybos ir menų akademija  Mokytoja Nina Bacienė

Uljana Oskolkova    

Visagino kūrybos ir menų akademija Mokytoja Žana Jankelevič

Erika Čibiraitė

Ignalinos M. Petrausko Muzikos mokykla Mokytoja Julija Vaišienė

Evita Jurevičiūtė

Zarasų meno mokykla Mokytoja Jūratė Stacevičiūtė

Timofej Kurpas

Visagino kūrybos ir menų akademija Mokytoja Nina Bacienė

Sijana Naidionova

Visagino kūrybos ir menų akademija Mokytoja Alesia Krumplevskaja

Fortepijonų ansamblis: Karolina Bražnikovaitė ir Zlata Maščenko

Visagino kūrybos ir menų akademija Mokytojos: Tatjana Gimbickaja ir Rita Kuprinskaitė 

Sofija Zaneborec

Visagino kūrybos ir menų akademija  Mokytoja Vera Rodionova

Andrius Kalėda

Zarasų meno mokykla Mokytoja Šviesuolė Venclovaitė

Gytė Kuzmickaitė

Zarasų meno mokykla Mokytoja Danguolė Petrašiūnienė

Arija Jatulytė

Ignalinos M. Petrausko muzikos mokykla Mokytoja Laima Kutrienė

Ieva Inčerytė 

Utenos meno mokykla Mokytoja Zita Lukošiūnienė  

Auksė Martinkėnaitė

Utenos meno mokykla Mokytoja Zita Lukošiūnienė

Laura Mickevič    

Visagino kūrybos ir menų akademija Mokytoja Gintarė Skačkauskienė

Ana Šidlova    

Visagino kūrybos ir menų akademija Mokytoja Nina Bacienė

I LAIPSNIO LAUREATAI

Patricija Gyulbudaghyants  

Visagino kūrybos ir menų akademija Mokytoja Žana Jankelevič

Vakarė Kulytė 

Visagino kūrybos ir menų akademija Mokytoja Eligija Balbierytė

Melita Kulytė

Visagino kūrybos ir menų akademija Mokytoja Eligija Balbierytė

Urtė Labuckaitė

Ignalinos M. Petrausko muzikos mokykla Mokytoja Laima Kutrienė

Darina Bogdanova

Visagino kūrybos ir menų akademija Mokytoja Natalja Beločkina

Lukrecija Dubravaitė

Utenos meno mokykla Mokytoja Zita Lukošiūnienė

Medeina Kutraitė

Ignalinos M. Petrausko muzikos mokykla Mokytoja Julija Vaišienė

Varvara Lochmatova 

Narvos (Estija) muzikos mokykla Mokytoja Marina Miursep

Daniil Petrinko

Visagino kūrybos ir menų akademija  Mokytoja Alesia Krumplevskaja

Vladimir Palkin

Visagino kūrybos ir menų akademija Mokytoja Nina Bacienė

Anastasija Tkač

Visagino kūrybos ir menų akademija Mokytoja Žana Jankelevič

Darina Čepiolkina

Visagino kūrybos ir menų akademija Mokytoja Natalja Beločkina

Taisija Cypkina

Visagino kūrybos ir menų akademija Mokytoja Vilija Žukauskienė

Į viršų