SVARBI INFORMACIJA TĖVELIAMS!!!

Informuojame Jus, kad atsižvelgiant į sudėtingą epideminę situaciją ir siekiant sušvelninti jos padarinius, Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-26 yra patvirtinti Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-214

„Dėl atlyginimo už ugdymą lengvatų nustatymo Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose ir Visagino edukacijų centre“ (toliau– 2020-09-24 VST sprendimas Nr.TS-214 ) pakeitimai dėl lengvatų taikymo. 2020-09-24 VST sprendimas Nr.TS-214 papildytas 1.6 papunkčiu, nustatančiu, kad lengvatos biudžeto sąskaita taikomos „paskelbus valstybės ar savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną bei atsiradus aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, priėmus atitinkamus valstybės ar savivaldybės lygio sprendimus dėl ugdymo proceso vykdymo nuotoliniu būdu (kai mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia argumentuotą prašymą) – 100 proc.“

Informuojame, kad Visagino kūrybos ir menų akademijos ugdytinių tėveliai (globėjai), vadovaudamiesi minėtu sprendimu, gali kreiptis dėl mokesčio lengvatos taikymo, pateikdami argumentuotą prašymą el. paštu tatjana.bernaciuk@vkma.lt

Jeigu kils klausimų, prašome skambinti telefonu (8 386) 61 431

2021-03-09 Lengvatų įĮsakymo papildymas

Sprendimas DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. TS-214

PRAŠYMAS (prašymo blankas)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Į viršų