VKMA Fortepijono ugdymo programos mokinių ataskaitinis koncertas „ROJALIS – INSTRUMENTŲ KARALIUS“

Fortepijono ugdymo programos mokinių ataskaitinis koncertas

„ROJALIS – INSTRUMENTŲ KARALIUS“

2022 m. birželio 8 d., pirmą kartą per daugelį metų, įvyko fortepijono ugdymo programos mokinių ataskaitinis koncertas, kuriame dalyvavo patys jauniausi mokiniai ir tarptautinių, respublikinių, regioninių konkursų,  vykusių 2021-2022 metais, laureatai ir diplomantai.

Šie mokslo metai buvo neįtikėtinai aktyvūs ir produktyvūs. Pagal fortepijono ugdymo programą mokosi 120 mokinių. Du iš jų mokosi pagal išplėstinio ugdymo programą, 82 mokosi pagal pradinio ugdymo programą, 40 – pagal pagrindinio ugdymo programą.

Fortepijono metodinė grupė apima platų veiklos spektrą ir išsiskiria savo aktyvia, turininga, įvairiapuse pedagogine bei menine veikla. Skyriuje dirba 24 kompetentingi ir kūrybingi pedagogai ir koncertmeisteriai. Fortepijono metodinės grupės mokytojų 2021–2022 m. m. veiklos ataskaita apima 30 puslapių.

Fortepijono ugdymo programos mokinių ataskaitinį koncertą „Rojalis – instrumentų karalius“ atidarė mokytojos Karinos Gurinos mokinė Marija Kaleničenko, VII – tojo Respublikinio jaunųjų pianistų konkurso „…nuo baroko iki romantizmo“ laureatė, apdovanota nominacijoje už geriausią romantizmo epochos kūrinio atlikimą, III Tarptautinio fortepijoninės muzikos konkurso „Klajojanti muzika“ (Zarasai) – laureatė, XXII Nacionalinio B. Dvariono konkurso laureatė, apdovanota specialiuoju prizu už geriausią B. Dvariono kūrinio atlikimą, Profesinės ir saviraiškos kategorijų laureatų koncerto dalyvė, nuo 2015 m. Śveicarijos Michelio Sogny fondo “SOS Talents” globotinė. Skambėjo B. Bartoko „Allegro Barbaro“, I. Korenevskajos „Lietutis“, kurias atliko mokytojos Nataljos Dunajevos I kl. mokinė Darija Petrova. Mokytojos N. Bacienės I kl. mokinys Jonas Beliauskas atliko L. Povilaičio pjesę „Gandras varlinėja“. O. Krut Pjesę, iš ciklo „Lėlių teatras“, atliko K. Gurinos I kl. mokinė, Tarptautinio jaunųjų atlikėjų konkurso „Mažieji talentai 2022-ieji“  laureatė, Arianą Bendelston.

M. Mier „Šviesus valsas“ atliko mokytojos A. Krumplevskajos I kl. mokinė Urtė Kriaučiūnaitė, Tarptautinio jaunųjų atlikėjų konkurso „Mažieji talentai 2022-ieji“ diplomantė. J. S. Bach. Menuetą d-moll, BWV Anh.132 atliko XXII Nacionalinio B. Dvariono jaunųjų pianistų ir stygininkų konkurso diplomantė, Tarptautinio jaunųjų atlikėjų konkurso „Mažieji talentai 2022-ieji“ laureatė, mokytojos L. Urmanovos-Vnukovos II kl. mokinė Sofija Butylova. F. Chopin Valsą op. 69, Nr. 1, As dur atliko VII Respublikinio jaunųjų pianistų konkurso „…nuo baroko iki romantizmo“ laureatė, pelniusi apdovanojimą nominacijoje už geriausią romantizmo epochos kūrinio atlikimą, XXII Nacionalinio B. Dvariono jaunųjų pianistų ir stygininkų konkurso laureatė, mokytojos Karinos Gurinos V kl. mokinė Anastasija Lečickaja. VI Tarptautinio A. Dvarionaitės konkurso diplomantė, VII – tojo Respublikinio jaunųjų pianistų konkurso „…nuo baroko iki romantizmo“ laureatė, mokytojos Nataljos Dunajevos V kl. mokinė Darja Margun , atliko F. Shuberto pjesę „Muzikinis momentas“. F. Šopeno Preliudą Nr. 4, op. 28, skambino mokytojos N. Beločkinos V kl. mokinė, VII – tojo Respublikinio jaunųjų pianistų konkurso „…nuo baroko iki romantizmo“ laureatė, apdovanota diplomu už geriausiai atliktą baroko epochos kūrinį, XXII Nacionalinio B. Dvariono jaunųjų pianistų ir stygininkų konkurso laureatė, VI Tarptautinio A. Dvarionaitės konkurso III vietos laureatė, Tarptautinio jaunųjų atlikėjų konkurso „Mažieji talentai 2022-ieji“ laureatė, III Tarptautinio fortepijoninės muzikos konkurso „Klajojanti muzika“ laureatė, Darina Čepiolkina. Mokytojos Nataljos Dunajevos V kl. mokinė Anastasija Gubarenko, VII – tojo Respublikinio jaunųjų pianistų konkurso „…nuo baroko iki romantizmo“ laureatė, XXII Nacionalinio B. Dvariono jaunųjų pianistų ir stygininkų konkurso – laureatė, atliko F. Chopin Kontradansą Ges dur. F. Anerio „Intabulatura nova” šokius ,,Pavana” ir ,,Karališka Saltarello” skambino XXII Nacionalinio B. Dvariono jaunųjų pianistų ir stygininkų konkurso diplomantas, III Tarptautinio jaunųjų pianistų fortepijoninės muzikos konkurso „Klajojanti muzika“ 1 l. laureatas, mokytojos L. Urmanovos-Vnukovos III kl. mokinys Robert Andžejevskij.

Linkiu visiems naujų pasekimų ir viliuosi, kad ataskaitinis mūsų skyriaus koncertas taps tradiciniu ir vyks kiekvienais metais, kas skatins mokinių ir mokytojų motyvaciją, norą kelti pianistinio atlikimo lygį mūsų Visagino kūrybos ir menų akademijoje.

Fortepijono metodinės grupės vadovė, koncerto iniciatorė Leila Urmanova-Vnukova. 

Šiandien mes norime pasidalinti su jumis mūsų praėjusių mokslo metų pasiekimais. Metodinės grupės veikla vystosi keliomis pagrindinėmis kryptimis: tai

I. Mokomoji, lavinamoji, ugdomoji veikla: Per mokslo metus buvo pravesta 15 skyriaus metodinių susirinkimų, kuriuose aptarti einamieji klausimai, pusmečio mokymosi ir lankomumo rezultatai, priimti sprendimai dėl mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo, išklausyti metodiniai pranešimai.

Sukurtos Visagino kūrybos ir menų akademijos pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio fortepijono ir bendro ugdymo programos; programos rengėja L. Urmanova –Vnukova, darbo grupėje dalyvavo mokytojos E. Balbierytė, R. Kuprinskaitė, N. Beločkina. Sukurta techninio mokinio vystymo kūrinių bazė. Techninių atsiskaitymų reikalavimų parengimo darbo grupėje dalyvavo: grupės vadovė L. Urmanova –Vnukova, mokytojos Ž. Jankelevič, K. Gurina, V. Pščelovskaja, O. Šinkarenko.

Mūsų mokytojai – N. Beločkina, Ž. Jankelevič, E. Balbierytė, K. Gurina, A. Krumplevskaja, G. Dzuyban, O. Šinkarenko ir L. Urmanova – Vnukova parengė ir įgyvendino 8 kvalifikacijos tobulinimo programas.

Organizuotas VI  Tarptautinis Aldonos Dvarionaitės jaunųjų pianistų ir pedagogų konkursas-festivalis, taip pat buvo sudarytos sąlygos kultūrinių ir socialinių kompetencijų ugdymui mūsų regione.

Festivalio metu vyko 4 nemokami koncertai Zarasuose ir Visagine, kuriuose dalyvavo jaunieji atlikėjai – konkurso dalyviai, konkurso žiuri nariai.

Kovo mėn. pirmą kartą buvo organizuotas ir sėkmingai pravestas Fortepijono ugdymo programos mokinių Techninės (pratimų) įskaitos nauja forma konkursas „MAŽIEJI VIRTUOZAI“.

Pravesti dar 2 festivaliai: „Rudens maratonas“ ir „Baltijos šalių spindulėliai“  – autorė E. Balbierytė.

Vyko edukaciniai renginiai: „Svečiuose pas žiogelį“, lektorės N. Beločkina, A. Krumplevskaja. Bendro fortepijono  ugdymo programos mokinių edukacinis koncertas „Jozefas Haidnas – džiugesys ir šviesa klasicizmo muzikoje“, skirtas 290-osioms gimimo metinėms, lektorė R. Markevič, autorė L. Urmanova-Vnukova. Tai iš naujo ciklo – Informacinio projekto „Muzikinis kalendorius“.

Organizuota Tarptautinė mokslinė-metodinė konferencija „Vaikų ir jaunimo pilietinės savimonės formavimas muzikos pagalba“.

Metodinius pranešimus skaitė mokytojos: R. Markevič, Ž. Jankelevič, L. Urmanova-Vnukova.

Po visų fortepijono programos mokinių I pusmečio perklausų, gimė idėja pakviesti į Lietuvą profesorę Iriną Mints, kurį sukūrė nuostabią jaunųjų pianistų mokymo metodiką. Visų pedagogų pastangomis, ši idėja buvo įgyvendinta. Buvo organizuotas Tarptautinis seminaras praktikumas, fortepijono kūrinių interpretavimo kūrybinė laboratorija „Pagauk sėkmę“, iš edukacinio ciklo „Integracija į Europos ir pasaulio fortepijono meno kultūrą“– pedagogės Dr. Irinos Mints metodikos pristatymas.

Fortepijono metodinėje grupėje buvo įvykdytos dvi NVŠ programos ir NSŠ programa:

  • „Įvairiaspalvė muzikos kalba“.

Dalyvavo mokytojai: E. Balbierytė, V. Rodionova, G. Dzyuban, N. Dunajeva, G. Jaurova, N. Bacienė, V. Pščelovskaja, N. Moisejeva. Autorė L. Urmanova-Vnukova.

  • „Meninės studijos – menų virusas“, autorė R. Kuprinskaitė, V. Ginaitienė.

Dalyvavo mokytojai: K. Gurina, R. Kuprinskaitė , V. Burokienė, V. Konan, L. Krylova.

  • Neformalioji suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa„Asmenybės meninių gebėjimų tobulinimas“, autorė V. Pščelovskaja. Dalyvavo mokytojai: V. Ginaitienė, G. Jaurova, N. Bacienė, V. Rodionova.

II. Metodinė veikla. 20 metodinių pranešimų skaitė 15 fortepijono ugdymo grupės mokytojų, tai labai didelis pliusas – mokytojai dalinasi savo gerąja patirtimi ir įgauna patirties;

Buvo organizuotos 5 atviros pamokos.

III. Popamokinė veikla. Fortepijono metodinės grupės mokiniai aktyviai dalyvavo įvairiuose šalies ir tarptautiniuose konkursuose, laimėjo prizines vietas, garsino šalies, miesto ir Visagino kūrybos ir menų akademijos vardą.

III.5. Meninė veikla (koncertai, festivaliai):

Smagu, kad visi metodinės grupės pedagogai dalyvavo Fortepijono ugdymo programos pirmokų krikštynose – Adventiniame renginyje, skirtame Šv. Mikalojaus dienai „Pirmokų krikštynos“,  kur pirmą kartą į sceną išėjo 1 klasės fortepijono ugdymo programos mokiniai. Atsakinga už renginį, metodinės grupės vadovė L. Urmanova-Vnukova, darbo grupę sudarė G. Dzyuban, N. Beločkina, A. Krumplevskaja, E. Petrinko, V. Pščelovskaja.

Žinoma negaliu nepaminėti tradicinio festivalio „Sretenskije vstreči“, kurį organizavo T. Korikova.

II pusmetis:

Pedagogų ir mokinių bendromis jėgomis buvo pravesti 25 koncertai. Tarp jų ir koncertas, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai VŠVGC, neįgaliųjų vaikų palaikymui, atsakinga V. Rodionova.

Buvo pravesti ataskaitiniai koncertai:

Mokytojos ekspertės Leilos Urmanovos – Vnukovos ataskaitinis klasės koncertas – paskaita „Vaikystės svajonės“, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Jame dalyvavo fortepijono ir bendro fortepijono ugdymo programos  mokiniai.

Ataskaitinis fortepijono ugdymo programos mokinių koncertas. Grojo mokytojų A. Krumplevskajos, N. Moisejevos, G. Skačkauskienės, N. Beločkinos mokiniai.

III.6.1. Dalyvavimas projektuose. Projektas Visagino „Žiburio“ pagrindinėje mokykloje „Įžymių lietuvių kompozitorių kūryba“.

Integruota muzikos, dailės ir technologijų pamoka „Šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūryba“, organizatorė N. Bacienė, lektorė G. Skačkauskienė.

Projektas „Velykos“ Visagino šeimos ir vaiko gerovės centre, atsakinga V. Rodionova.

Informacinis projektas „Muzikinis kalendorius“.

Bendro fortepijono ugdymo programos mokinių ataskaitinis koncertas.

Edukacinis koncertas „Jozefas Haidnas – džiugesys ir šviesa klasicizmo muzikoje“.

IV. Kvalifikacijos kėlimas. Mokytojai aktyviai dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose, kas turi įtakos jų darbo rezultatams.

V. Darbas su mokyklos bendruomene.  Mes komunikuojamesu mokinių tėvais ir dalyvaujame kitų metodinių grupių renginiuose. Dėkoju visiems fortepijono metodinės grupės pedagogams už puikų, kūrybišką darbą. Dėkoju kūrybinių grupių atsakingiems mokytojams, už konstruktyvų ir atsakingą bendradarbiavimą, laiku atliekamas užduotis, tai mokytojos: G. Jaurova, A. Krumplevskaja, K. Gurina ir  T. Gimbickaja.

VI. Kita mokytojo veikla.

Aktyvi koncertinė veikla leidžia populiarinti fortepijono instrumentą, garsinti mūsų akademiją. Daug mokytojų aktyviai pasireiškia miesto ir šalies visuomeniniame gyvenime.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Į viršų