VAIKŲ SOCIALIZACIJOS PROJEKTAS „24 kadrai per sekundę“

Visagino kūrybos ir menų akademija birželio 7 – 14 dienomis įgyvendino vaikų socializacijos projektą „24 kadrai per sekundę“, kurį finansavo Visagino savivaldybė.
Pagrindinis projekto tikslas – suburti vaikų komandą lietuviškos tautosakos pažinimui ir sukurti palankias sąlygas lietuvių kalbos tobulinimui bei turiningam laisvalaikiui.
Kiekvienas projekto dalyvis atrado jam patinkantį užimtumą ir galėjo išbandyti save įvairiose veiklose: su vokalo studijos „Domisolė“ mokytoja Elena Zinkevičiene paruošė muzikinį apiforminimą animacijos filmukui, taip pat su bendro dizaino klasės mokytoja Tatjana Kovaliova susipažino su lietuviškų pasakų personažais ir padarė juos savo rankomis. Komandos darbų rezultatas – animuotas filmukas „Muzikinis lobis“.
Dėkojame Visagino viešajai bibliotekai už bendradarbiavimą, už popietės „Gamta, knyga ir aš“ organizavimą ir VKMA piešimo ir keramikos studijai „Šaltinis“. Animuoto filmuko keraminės lėlės – studijos „Šaltinis“ ugdytinių kūrybiniai darbeliai.
Kviečiame pamatyti animuotą filmuką, sukurtą projekto metu bei socializacijos projekto „24 kadrai per sekundę“ akimirkų skaidrių demonstravimą.
Projekto vadovė: mokytoja Katsiaryna AHRYZKA.

VAIKŲ GYNIMO DIENOS RENGINYS „VAIKYSTĖS PLANETA“

Š. m. birželio 1 d. Visagino miestas šventė Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Visagino kūrybos ir menų akademija organizavo renginį „Vaikystės planeta“, kurio veiklos vyko prie k/ c. „Bangos“ salės, Visagino viešosios bibliotekos meno galerijos, amfiteatre prie Gerosios vilties progimnazijos. Vyko muzikiniai, meniniai pasirodymai, viktorinos, amfiteatro erdvėse edukacinės veiklos – keramikos, floristikos, lipdybos, rankdarbių iš tekstilės, popieriaus, muzikavimo pamokėlės, piešinių ant asfalto konkursas, dailės, fotografijos, laivų modelių parodos.
Krepšinio, futbolo mėgėjiškas varžybas, sporto estafetes organizavo Visagino VšĮ Krepšinio mokykla, Visagino sporto ir rekreacijos centras.
Visagino viešosios bibliotekos patalpose visą dieną buvo organizuojami stalo žaidimai „Ateik ir žaisk“.
Renginyje dalyvavo ir Visagino PK pareigūnai, jaunieji policijos rėmėjai, kurie dalino jauniesiems renginio žiūrovams knygutes, lankstinukus apie saugų eismą, atšvaitus, organizavo akciją ,,Saugūs dviračiai ir paspirtukai“.
Visagino kūrybos ir menų akademijos komanda nuoširdžiai dėkoja Visagino savivaldybės administracijai, kuruojantiems atstovams už saldžias dovanėles. Dėkojame renginio partneriams – Visagino kultūros centro, Visagino viešosios bibliotekos, Visagino Gerosios vilties progimnazijos bendruomenėms, už pagalbą organizuojant Vaikų gynimo dienos renginį.

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS MUZIKOS UGDYME

Gegužės 25 ir 26 dienomis vyko muzikos mokytojams skirtas kompetencijų tobulinimo seminaras – praktiniai mokymai „Informacinių technologijų taikymas muzikos ugdyme“.

Pedagogine patirtimi mielai sutiko dalintis lektorė Nijolė Gelgotienė, Utenos meno mokyklos solfedžio mokytoja metodininkė.

Mokymuose dalyvavo Visagino švietimo įstaigų pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo įvairių muzikinių ugdymo programų, solfedžio, muzikos istorijos mokytojai.

Kvalifikacijos tobulinimo programa išsiskyrė įvairiomis ir aktualiomis temomis, tai IT naudojimo galimybės turimais resursais: MIDI klaviatūra, „Exel“ programa“ programa „Piešimas“ natų rašybos programos – „Sibelius“ ir „MuseScore“. Kitos (mišrios) IT naudojimo galimybės: Programa „PoverPoint“, programa „Kahoot“, programa „Musicators“, „Išmanioji“ lenta. Vyko intensyvus savarankiškas darbas, praktiniai bandymai ir seminaro dalyvių refleksija.

Kvalifikacijos tobulinimo programą ir mokymus organizuoti nuotoliniu būdu padėjo ilgamečiai Visagino kūrybos ir menų akademijos partneriai Visagino švietimo pagalbos tarnyba.

IT taikymas atveria naujas muzikinio ugdymo galimybes ir yra pagalbinė priemonė, ugdymo procese siekiant vaikus motyvuoti, įsitraukti į kūrybos procesą ir siekti geresnių ugdymo rezultatų.

Vilija Ginaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

VAIKYSTĖS MELODIJA

Gegužės 31 d. įvyko NVŠ programos „Įvairiaspalvė muzikos kalba“ (autorė Leila Urmanova-Vnukova) renginys – mokytojos Eligijos Balbierytės ugdytinių, šios programos dalyvių, nuotolinė muzikos valandėlė „Vaikystės melodija“, skirta Vaikų gynimo dienai. Ši diena – tai priminimas visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises.

            Vaikystė – tai pats gražiausias, nerūpestingiausias, teikiantis daug vilčių ir galimybių gyvenimo metas. O mūsų, mokytojų, pareiga sugebėti atskleisti ir lavinti vaikų gebėjimus, skatinti iniciatyvą bei formuoti kūrybingą asmenybę.

            Minėdami šią šventę mes, NVŠ programos dalyviai, muzikavome, skaitėme eiles, demonstravome savo nupieštus piešinius.

            Mieli vaikai, tegul įvairiaspalvė muzikos kalba būna papuošta Jūsų vaikystės melodijomis!

Neformaliojo vaikų švietimo programa „Įvairiaspalvė muzikos kalba“

Tęsiamas neformaliojo vaikų švietimo programos „Įvairiaspalvė muzikos kalba“ edukacinių renginių ciklas.

2021 metų balandžio 21 dieną 18.00 įvyko Neformaliojo vaikų švietimo programos „Įvairiaspalvė muzikos kalba“ nuotolinė konferencija „Zoom“ platformoje. Mokytojos Vera Rodionova ir Natalja Dunajeva parengė lekciją-koncertą ir išsamiai pristatė temą „Muzika ir literatūra“.
Renginyje dalyvavo mokiniai, tėveliai ir programą vykdantys mokytojai: Natalja Dunajeva, Ganna Dzyuban, Nadežda Moisejeva, Violeta Pščelovskaja, Nina Bacienė, Eligija Balbierytė, Galina Jaurova, Vera Rodionova ir Leila Urmanova-Vnukova.
Mokiniai įdėmiai klausėsi lekcijos ir dalyvavo joje atlikdami muzikinius kūrinius, demonstruodami savo nupieštus paveikslus.
Džiugu, kad nepaisant susidariusios situacijos, kuomet ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu, programos dalyviai susitelkė bendram tikslui ir įgyvendino savo idėją, surasdami naujas bendravimo, pateikimo formas.

Koncerto programa:
O. Beliukevičienė ,,Vilkas ir raudonkepuraitė“, atl. Vladimir Palkin 4 kl., mokyt. N. Bacienė;
H. Ferrer ,, Ispanų serenada“ , atl.mok. Diana Špolianskaja mokyt. G. Jaurova;
Samonov ,,Pūga“ atl. mok. Darja Margun 4 kl, mokyt. Dunajeva;
R. Glier ,,Svajonė“ atl. mok. Anastasija Gubarenko 4 kl,. mokyt. N. Dunajeva;
T. Juzeliūnas -Lopšinė ,,Mėnulis“. Atl. mok. Melita Kulytė 2 kl., mokyt. E. Balbierytė;
Miloch Magin ,,Karuselė“atl. mok. Mėda Satkūnaitė 1 kl. , mokyt. L. Urmanova- Vnukova;
O. Beliukevičiene ,,Žuvėdra“ atl. mok. Ana Šildova, mokyt. N. Bacienė;
A. Rekašius. „Į mokyklą“ atl.mok. Sofija Zaneborec 2 kl, mokyt.V. Rodionova;
G. Jautakaitė „Mano Lietuva“atl. mok. Emilija Galaguzaitė, mokyt. V. Pimpienė

Esu labai dėkinga mokytojoms Verai Rodionovai ir Nataljai Dunajevai už įdomų pristatymą, Gannai Dzyuban už vizualizaciją ir techninius konferencijos transliavimo dalykus, o visiems programos dalyviams už aktyvų dalyvavimą.
NVŠ programa „Įvairiaspalvė muzikos kalba“
Programos autorė – Leila Urmanova – Vnukova
Vizualizacija – Ganna Dzyuban
„Muzika ir literatūra“ iš neformaliojo vaikų švietimo programos „Įvairiaspalvė muzikos kalba“.

2021-04-21

Lektorė – Natalija Dunajeva
2021-04-21

Programos autorė mokytoja ekspertė Leila Urmanova – Vnukova

Į viršų