Mokinių dailės kūrybos paroda „Muzika ant molberto“

2023 metų lapkričio 28 d. VKC „Draugystės“ parodos salėje įvyko NVŠ programos „Įvairiaspalvė muzikos kalba“ ciklo paskaita – mokinių dailės kūrybos paroda „Muzika ant molberto“. Parodos rengėjos –  dailininkė Ganna Dzyuban ir  programos autorė ir organizatorė Leila Urmanova – Vnukova.  

Leila Urmanova – Vnukova parodos atidarymą pradėjo žodžiais: – Šiandien su džiaugsmu galiu pasidalinti 2023 m. Visagino kūrybos ir meno akademijoje įgyvendintos neformaliojo švietimo programos „Įvairiaspalvė muzikos kalba“ rezultatais. Mūsų programos „Įvairiaspalvė muzikos kalba“ renginių ciklas artėja link pabaigos. Programa truko aštuonerius mėnesius, todėl ši paroda – puikus mūsų bendro, produktyvaus darbo rezultatas. Mes su profesionaliausia komanda padarėme didžiulį darbą.”

Parodoje, kuri buvo pristatyta Visagino miesto bendruomenei ir svečiams, buvo demonstruojami geriausi „Įvairiaspalvė muzikos kalba“ programos dalyvių darbai. Paroda vyks iki š. m. gruodžio 14 d.

Programa „Įvairiaspalvė muzikos kalba“ – tai ilgametė autorės patirtis, aprobuota darbe su meno mokyklos mokytojais ir moksleiviais. Buvo iškelti ir įvykdyti šie tikslai ir uždaviniai:

Tikslas – moksleivių vaizdinio mąstymo ugdymas integruotose muzikos, dailės, literatūros, kino pamokose.

Uždaviniai:

  • formuoti mokinių meninį skonį;
  • skatinti mokinių saviraišką;
  • mokyti vaizdinės muzikos meno kalbos, suteikiant žinių, formuojant gebėjimus ir įgūdžius, kad moksleiviai perprastų vidinę muzikos esmę, jos sąveiką su artimomis meno rūšimis – literatūra, daile, teatru ir kt.;
  • ugdyti meninį moksleivių pasaulio suvokimą per individualią kūrybinę veiklą;

Programa „Įvairiaspalvė muzikos kalba“ šiais metais buvo papildyta naujomis temomis. Programos turinys suteikė galimybę dalyviams susipažinti su skirtingo amžiaus, skirtingų šalių ir kultūrų garsiais pianistais ir įsijungti į kūrybinį procesą. Visos suplanuotos pamokos, konsultacijos su mokiniais pravestos pagal tvarkaraštį.

Visuose renginiuose dalyvavo programoje dalyvaujantys mokytojai: vyresniosios mokytojos – Ganna Dzyuban, Nadežda Moisejeva, mokytojos metodininkės – Galina Jaurova, Nina Bacienė, Vera Rodionova, mokytoja ekspertė Leila Urmanova-Vnukova, mokiniai, tėveliai.

Programos įgyvendinime dalyvavo 42 mokiniai ir 5 mokytojai. Ugdytiniai turėjo galimybę plėtoti vaizdinį mąstymą integruotose fortepijono, literatūros, dainavimo, poezijos, dailės pamokose.

Visi žmonės yra labai skirtingi, ir kiekvienas iš jų transliuoja skirtingą energiją. Atlikėjas, pianistas turi savo pasaulėžiūrą, skonį, atlikimo stilių, kurie formuojasi iš vaikystės,  šeimos bei kultūrinių tradicijų, įgytų gebėjimų, patirties, išgyvenimų. Ir labai svarbu, kad jaunesnioji karta mokytųsi iš ryškių asmenybių pavyzdžių, iš rimtų pasiekimų muzikos kūrinių atlikime, iš pasaulio vizijos per garsų spalvas.              

Individualiai ir grupėse vyko muzikos, dailės užsiėmimai.  Buvo organizuojamos diskusijos, koncertai, parodos. Šiose veiklose vaikai ir jaunimas turėjo galimybę realizuoti savo menines idėjas (muzikuojant, dainuojant, vaidinant), reflektuoti, stebėti ir vertinti vieni kitus. Programos turinį sudarė temos, skirtos muzikos, vaizduojamojo meno ir literatūros suvokimo įgūdžiams bei gebėjimas lavinti. Buvo apžvelgiami įvairūs muzikos žanrai ir jų sąveika su kitomis meno kryptimis: literatūra (proza ir poezija), vaizduojamuoju menu (tapyba), kinu. Ugdytiniai susipažino su dailininkų, poetų, kompozitorių kūryba, samprotavo apie žmogaus vertę šiuolaikinėje visuomenėje, etikos, moralės normas, filosofinius bei socialinius aspektus. Programos dalyviai buvo supažindinti su numatytomis veiklomis ir turėjo galimybę pasirinkti pageidaujamą užsiėmimą.

Kiekvieną penktadienį Visagino kūrybos ir menų akademijos mokiniams, NVŠ programos dalyviams, vyko dailės užsiėmimai, kuriuos vedė Visagino kūrybos ir menų akademijos vyresnioji mokytoja, dailininkė Ganna Dzuyban. Sėkmingai įvykdyti visi suplanuoti edukaciniai renginiai, paskaitos – koncertai.                

Nuoširdžiai dėkojų visiems programos mokiniams ir jų mokytojams už kūrybingumą, nuoširdumą įgyvendinant programą, siekį įgyvendinti programos tikslus, mokyti vaizdinės muzikos meno kalbos, suteikiant žinių, formuojant gebėjimus ir įgūdžius. Dėkoju Valdui Burokui už pagalbą pravedant edukacinius renginius, organizuojant parodą.

Apdovanojimai: už dalyvavimą Neformaliojo vaikų švietimo programoje – edukacinių renginių cikle mokytojoms: Gannai Dzyuban, Galinai Jaurovai, Ninai Bacienei, Nadeždai Moisejevai.

Neformaliojo švietimo programos „Įvairiaspalvė muzikos kalba“ autorė, fortepijono metodinės grupės vedėja, mokytoja ekspertė Leila Urmanova – Vnukova

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Į viršų