FLORISTIKOS STUDIJA

 • Amžius: 6-18 m. priešmokyklinio, mokyklinio amžiaus vaikai
 • Kaina: 6 Eur/mėn.
 • Programos trukmė: 1 metai

Programos tikslas – ankstyvame vaiko amžiaus laikotarpyje, puoselėjant individualumą ir prigimtines galias, atskleisti ir lavinti vaiko dekoratyvinio meno gebėjimus: puokščių kūrimas, kompozicijos ir koliažai, naudojant medžiagas tiesiai iš gamtos, bendrąsias  ir dalyko kompetencijas.

Programos uždaviniai:

 • organizuoti kompleksinį vaiko ugdymą: lavinti vaiko sensorinius gebėjimus ir pasaulio pažinimą, kada visi pojūčiai vystomi vaizduojant, kuriant;
 • suteikti teorinių ir praktinių žinių užsiimant gėlių kompozicionavimu;
 • lavinti puokščių komponavimo įgūdžius;
 • ugdyti aplinkos stebėjimo ir meninio floristinio vaizdavimo įgūdžius;
 • lavinti vaizdinį mąstymą, spalvų, įvairios floristikos technikos pagalba;
 • išmokyti vaiką atsiverti emociškai, skatinti vaiko emocinę raišką, lavinti kūrybiškumą ir saviraišką;
 • mokyti bendrauti su kitais vaikais atliekant bendras kūrybines užduotis, išmokyti dirbti komandoje ir įskiepyti draugystės jausmą;
 • atskleisti labai gabius floristikos menui vaikus, sudaryti sąlygas jų platesniam ir gilesniam lavėjimui.

Į viršų