Drama „Viskas (ne)paprasta“

Drama „Viskas (ne)paprasta“. Vaidina VKMA Teatrinio ugdymo programos ugdytiniai. Mokytoja Marina Shishkina.

Kas yra „šiuolaikinė mokykla“? Koks jis, šiuolaikinis jaunimas? Kokiu turi būti šiuolaikinis mokytojas, kad gebėtų „prisibelsti“ prie to šių dienų jaunimo?

Šis spektaklis apie paauglius, kurie aprūpinti visomis materialinėmis gėrybėmis, apie kuriuos tik galima būtų svajoti, tik neturinčius vienintelio dalyko – tėvų meilės ir dėmesio…

Šis spektaklis apie mokytoją, kuris tiki, kad vaikus reikia tiesiog mylėti, be jokių išlygų, tuomet įvyksta stebuklas – anksčiau ar vėliau jie atsako tuo pačiu…

Dramos jaunimui ir suaugusiems „VISKAS NEPAPRASTA“ premjera, pagal Asi Kotliar pjesę „Strasti-mordasti“, įvyko gegužės 26 d. Visagino kultūros centro salėje.

Spektaklyje vaidina VKMA teatrinio ugdymo programos mokiniai, neformaliojo vaikų švietimo programos „Inovacijos teatre ir scenografijoje“ dalyviai.

VEIKIANTIEJI ASMENYS IR ATLIKĖJAI:

 • Mokytojos: Valentina Viktorovna, 9A klasės vadovė – ANASTASIJA BUŠKO; Anna Vasiljevna – ANA SKURJAT.
 • Mokiniai: Mitiai – ALEKSEJ REGINEVIČ, Kuzia – SOFIJA ŠVEC, Seryj – OLEG ŠERSKIJ, Markas – OLEG GROMOV, Katia – AELITA JUCIŪTĖ, Aleks – MAKSIM MARKEVIČ, Ira – POLINA KORŽOVA, Larisa – KSENIJA KRIVOŠEINA, Mokinys – ROMAN CHOROŠKO.

KŪRYBINĖ KOMANDA:

 • Režisierė, muzikinė palyda – VKMA mokytoja metodininkė Marina Shishkina;
 • Scenografija – Rimantas Jakubėnas, Artiom Parčevskij ir Olga Pčelinceva;
 • Afiša, reklama – Tatjana Kuraš;
 • Garso operatorius – Eldaras Alimovas;
 • Šviesa operatorius – Oleg Rudenko, Sergej Eronko;
 • Vaizdo operatorius – Olegas Davidovičius;
 • Fotografas – Igor Gubačiov.

Что такое «современная школа»? Какая она, современная молодёжь? Каким должен быть современный учитель, чтобы он смог достучаться до этой самой молодёжи?

Этот спектакль о подростках, которые имеют все материальные блага, о которых только можно пожелать, но лишены малого, родительской любви и внимания…

Этот спектакль об учителе, который верит, что детей нужно просто любить, принять и любить безусловно, порой вопреки, а не за что-то, и тогда происходит чудо – рано или поздно, но они отвечают учителю взаимностью…

Премьера драмы для молодёжи и взрослых «ВСЁ НЕПРОСТО», поставленной по мотивам пьесы Аси Котляр «Страсти-мордасти», состоялась 26 мая 2023 г. в зале «Драугисте» ВЦК.

В спектакле играли ученики театральной программы Висагинской академии творчества и искусств, участники программы неформального детского образования «Инновации в театре и сценографии».

Возраст зрителей – 12+.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ:

 • Учителя: Валентина Викторовна, классный руководитель 9А – АНАСТАСИЯ БУШКО, Анна Васильевна – АННА СКУРЬЯТ.
 • Ученики: Митяй – АЛЕКСЕЙ РЕГИНЕВИЧ, Кузя – СОФИЯ ШВЕЦ, Серый – ОЛЕГ ШЕРСКИЙ, Марк – ОЛЕГ ГРОМОВ, Катя – АЭЛИТА ЮЦЮТЕ, Алекс – МАКСИМ МАРКЕВИЧ, Ира – ПОЛИНА КОРЖОВА, Лариса – КСЕНИЯ КРИВОШЕИНА, Ученик – РОМАН ХОРОШКО.

ТВОРЧЕСКАЯ КОМАНДА:

 • Режиссёр, музыкальное оформление – учитель-методист ВАТИ Марина Шишкина;
 • Сценография – Римантас Якубенас, Артём Парчевский, Ольга Пчелинцева;
 • Афиша, реклама – Татьяна Кураш;
 • Звукооператор – Эльдар Алимов;
 • Светооператор – Олег Руденко, Сергей Еронько;
 • Видеооператор – Олегас Давидовичюс;
 • Фотограф – Игорь Губачёв.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Į viršų