SVARBI INFORMACIJA TĖVELIAMS!!!

Informuojame Jus, kad atsižvelgiant į sudėtingą epideminę situaciją ir siekiant sušvelninti jos padarinius, Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-26 yra patvirtinti Visagino savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-214 „Dėl atlyginimo už ugdymą lengvatų nustatymo Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose ir … Tęskite SVARBI INFORMACIJA TĖVELIAMS!!! skaitymą