PARAMA MOKYKLAI

Mieli mūsų mokyklos mokinių tėveliai (globėjai, rūpintojai), buvę mokyklos mokiniai, darbuotojai, rėmėjai, Kviečiame paremti Visagino kūrybos ir menų akademiją, skiriant 1,2 proc. valstybei jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Nuoširdžiai dėkojame visiems, materialiai parėmusiems mūsų mokyklą. Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinant ugdymo kokybę, atnaujinant ir modernizuojant edukacines ir mokymo(si) aplinkas, stiprinant mokyklos materialinę bazę. … Tęskite PARAMA MOKYKLAI skaitymą